CS

Obchodní podmínky 2021

OBCHODNÍ PODMÍNKY DIVADLO JOSEFA KAJETÁNA TYLA, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE (DJKT)

Předprodej vstupenek DJKT

Předprodej vstupenek na období do konce sezóny (do 30. 6. 2021) je zahájen 19. 5. 2021 od 9 hodin, a to jak on-line na www.djkt.eu nebo na www.plzenskavstupenka.cz, tak v pokladně předprodeje ve Smetanových sadech 16, Plzeň. Pokladna je otevřena ve všední dny od 09.00 do 18.00.

V pokladnách DJKT lze uhradit vstupenky pouze v českých korunách.

Zakoupené vstupenky nelze vyměnit ani vrátit. Jakýkoliv neoprávněný zásah na vstupence činí vstupenku neplatnou. Padělání vstupenky je trestné.

Na základě schválení konání divadelních představení za omezených podmínek stanovených nařízením Vlády ČR je nutné prokázat, že:

a) divák absolvoval nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo

b) divák absolvoval nejdéle před 72 hodinami POC test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo

c) divákovi byl vystaven certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, a od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 22 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 22 dní, nebo

d) divák prodělal laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní, přičemž se musí jednat o osobu bez klinických příznaků onemocnění COVID-19.

Nově je možné doložit pouze čestné prohlášení o absolvování testu v požadované lhůtě ve škole, školním zařízení nebo u zaměstnavatele. U dětí do 6 let není testování požadováno, mladší 18 let mohou mít potvrzení o testování ze své školy či čestné prohlášení zákonného zástupce o absolvování požadovaného testu.

Ve všech prostorách divadelních budov diváci používají ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), kterým je respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 94 %. Respirátor je možné v případě potřeby zakoupit také v divadelní pokladně.

Diváci jsou povinni při nákupu vstupenek z důvodu případného epidemiologického šetření poskytnout kontaktní údaje (jméno a příjmení a telefonní číslo nebo e-mail).

Všichni diváci musí absolvovat měření teploty při vstupu.

Platí povinnost dodržování rozestupů 2 metry od ostatních osob.

Sezení je možné pouze na vyhrazených místech podle zakoupené vstupenky.

Pokud do divadla divák nepřijde z vlastního rozhodnutí nebo z důvodu nemoci či karantény, vstupné nevracíme, ale vstupenky jsou přenosné. Vstupné nevracíme ani v případě naměření tělesné teploty vyšší než 37,2 ⁰C.

V případě, že divák požadovaná potvrzení nepředloží, vyhrazuje si divadlo právo mu vstup do prostor divadla neumožnit, a to bez nároku na vrácení vstupného.

Délka rezervace vstupenek

Při nákupu vstupenek on-line je délka rezervace stanovena dle typu platby - 7 dnů při platbě převodem, 3 dny při osobním odběru v prodejním místě Plzeňské vstupenky a 1 hodinu při platbě on-line kartou.
Do 30. 6. 2021 není možná rezervace vstupenek v pokladně předprodeje, telefonická rezervace ani rezervace ve večerních pokladnách.

Hromadné objednávky

Při hromadném objednání vstupenek je možná platba fakturou. Tento způsob platby vyžaduje zaslání písemné objednávky s přesnými fakturačními údaji.  Vystavená faktura má splatnost 14 dnů a lze ji zaplatit převodem z účtu nebo osobně v pokladně předprodeje ve Smetanových sadech 16, Plzeň. Faktury je možno vystavit pouze v českých korunách. Při objednání většího množství vstupenek je možno objednávku upřesnit (snížit počet míst) nejpozději 1 měsíc před představením. Po vystavení faktury vstupenky nelze měnit ani vracet. Fakturu lze stornovat pouze při zrušeném nebo změněném představení ze strany DJKT.

Vystavená faktura musí být zaplacená v době splatnosti! Po zaplacení faktury a připsání částky na účet DJKT jsou vstupenky zaslány doporučenou poštou.

Zahraniční cestovní kanceláře mohou pro účely reklamy požádat o zaslání programu k danému představení, avšak max. v počtu 2 ks. Cena za zaslání je dle aktuálního tarifu České pošty a je součástí manipulačního poplatku objednávky.

Večerní pokladny DJKT

Pokladny DJKT jsou otevřeny vždy jednu hodinu před začátkem představení:

 • Velké divadlo – Smetanovy sady 16, Plzeň, č. tel. 37 803 8128 /možnost platby hotově i platební kartou/
 • Nová scéna – Palackého nám. 30, Plzeň, č. tel. 37 803 8059 /možnost platby hotově i platební kartou/
 • Malá scéna – Palackého nám. 30, Plzeň, č. tel. 37 803 8439 /možnost platby hotově i platební kartou/

On-line rezervace a prodej vstupenek

Na webových stránkách www.plzenskavstupenka.czwww.djkt.eu je možné si on-line zarezervovat a zakoupit vstupenky na většinu představení DJKT. On-line prodej zajišťuje Centrální rezervační kancelář v Praze, tel. 277 012 677 a e-mail: info@plzenskavstupenka.cz. Zde budou zodpovězeny všechny dotazy týkající se on-line prodeje.

Divadlo Josefa Kajetána Tyla, p. o. si vyhrazuje právo neposkytovat všechny vstupenky do on-line prodeje.

Odd. Prodeje a služeb

– Smetanovy sady 16, Plzeň /přístavek Velkého divadla/

 • Zajišťuje prodej vstupenek (pokladna předprodeje).
 • Vyřizuje hromadné objednávky na základě, vystavuje faktury, tiskne vstupenky.
 • Zajišťuje prodej předplatného na příslušné období.

Poukázky

Na představení z produkce DJKT přijímáme poukázky Sodexo a Edenred, na poukázky nevracíme a doplatek je možný uhradit pouze hotově.

Dárkové poukazy

V prodeji jsou Dárkové poukazy DJKT v různých nominálních hodnotách.

Při uplatnění Dárkových poukazů DJKT s platností do 31. 12. 2021 bude při nákupu vstupenek na představení z produkce DJKT poskytnuta 20% sleva z ceny vstupenek uhrazených dárkovým poukazem. Příklad: Při uplatnění dárkového poukazu v hodnotě 500 Kč Vám bude odečteno celkem 600 Kč z celkové ceny nákupu vstupenek. Hodnota dárkového poukazu se tedy zvýší o 20 %. (S dárkovým poukazem na 500 Kč tedy pořídíte vstupenky v hodnotě 600 Kč.)

Na dárkové poukazy v nominálních hodnotách 150, 200, 300, 400 a 450 Kč se nevrací, případný doplatek musí být uhrazen v hotovosti. 

V případech vyšších nominálních hodnot dárkových poukazů (od 500 Kč výše) může být hodnota zakoupených vstupenek od celkové hodnoty poukazu odečtena a na zůstatek bude vystaven nový dárkový poukaz s platností do 31. 12. 2021 (minimální hodnota dárkového poukazu je 100 Kč), na který však již nebude možné uplatnit žádnou slevu. (Příklad: Při uplatnění poukazu v hodnotě 5 000 Kč na nákup vstupenek v hodnotě 2 000 Kč bude vráceno formou nového dárkového poukazu 3 400 Kč. Tento poukaz lze poté uplatnit na nákup vstupenek do 31. 12. 2021 bez nároku na další slevu.)

Aktuálně všechny vydané Dárkové poukazy DJKT mají prodlouženou platnost do 31. 12. 2021.

Dárkové poukazy je možné uplatnit pouze v pokladně předprodeje, Smetanovy sady 16, Plzeň, není možné je uplatnit on-line ani ve večerních pokladnách.   

Doba platnosti je uvedena na jednotlivých poukazech.
Poskytované slevy se nesčítají a nelze je kombinovat.

Dětská představení

Na pohádky na Malou scénu poskytujeme dětem do 10 let vstupenky za 99 Kč. Tuto cenu je možno zvolit i při nákupu on-line.

Slevy

Držitelům průkazky ZTP poskytujeme 50% slevu na vstupenku, držitelům průkazky ZTP/P 50% slevu na 2 vstupenky /včetně doprovodu/. Pokud držitel ZTP a ZTP/P uplatňuje slevu na vstupenku, průkazku musí vždy předložit při nákupu vstupenky a při vstupu do hlediště před představením. Slevu nelze uplatnit on-line.

Studentům poskytujeme slevu na vstupenky v rámci tzv. studentského last minute (SLM), který je vyhlašován vždy 14 dnů před představením na vybraná představení, která jsou uvedena na stránkách www.djkt.eu. Studenti mohou při předložení studentského průkazu v rámci SLM zakoupit vždy max. 1 vstupenku na osobu. Vstupenky lze zakoupit pouze na pokladně, nákup on-line není možný.  Vstupné je při prodeji upraveno na příslušnou cenu a vstupenka označena červeným razítkem „Platné po předložení průkazu“. Studentský průkaz musí být předložen i při vstupu do hlediště před představením.

Nárok na zlevněné vstupné mají také žáci základních škol (ZŠ), kteří nemají žádný studentský průkaz. Při vstupu do hlediště uvaděčka posoudí, zda zlevněnou vstupenku uplatňuje skutečně dítě. Pokud by došlo k tomu, že vstupenku bude uplatňovat divák, který je evidentně starší 15 let a nemá studentský průkaz, nebude vpuštěn do hlediště.  Může se vrátit do pokladny, kde mu bude zlevněná vstupenka stornována a prodána znovu za plnou cenu.

Slevy ½ hodiny před představením /na představení z produkce DJKT/ bez předchozí rezervace

 • Studenti /po předložení studentského průkazu/ 50 % na max. 2 vstupenky.
 • Senioři starší 70 let – 50% sleva na max. 2 vstupenku
 • Ostatní návštěvníci – 50% sleva při zakoupení min. 4 vstupenek.
 • Na Matiné, Muzikálová matiné, Nocturna DJKT a představení mimo produkci DJKT se výše uvedené slevy nevztahují.

Prohlídky divadelních budov

– Předprodej ve Smetanových sadech 16, po-pá 9-18 hodin.

Prohlídky je nutné rezervovat předem a jejich termíny jsou zveřejňovány na webu DJKT.

Bližší informace: prohlidky@djkt.eu nebo na tel.: +420 378 038 185.

Všeobecné informace

 • U inscenace, která je nastudována v originále, je použito titulkovací zařízení s českým překladem.
 • Vstupenky lze zakoupit i na představení označená skupinou.
 • Časové údaje o délce představení jsou pouze orientační.
 • Představení začínají v 19 hodin (pokud není uvedeno jinak).
 • Vstup do hlediště po začátku představení není povolen.
 • DJKT má právo na změnu programu, která může nastat z provozních a jiných závažných důvodů (onemocnění atd.).
 • Diváci uplatňující slevu na průkaz ZTP, ZTP/P a studentský průkaz musí tento průkaz předložit nejen při nákupu vstupenky/abonentky, ale i při vstupu do hlediště.
 • Upozorňujeme diváky, že v některých inscenacích se používají tabákové výrobky, stroboskop a může být i zvýšená hlučnost.
 • Bližší informace na webových stránkách Divadla J. K. Tyla www.djkt.eu, facebook.com/djktplzen.

 

Kontakt:

DIVADLO JOSEFA KAJETÁNA TYLA, p.o.
Oddělení Prodeje a služeb

Smetanovy sady 16, 301 00 Plzeň

Dana Bohuslavová tel.: 378 038 184, e-mail: dana.bohuslavova@djkt.eu

Zuzana Škvorová tel.: 378 038 186, e-mail: zuzana.skvorova@djkt.eu

Marcela Vighová, tel. 37803185, e-mail: marcela.vighova@djkt.eu

Oficiální zprávy týkající se současných událostí v Plzni najdete na stránce aktuální zprávy z Plzně.