CS

Obchodní podmínky 2020

OBCHODNÍ PODMÍNKY DIVADLO JOSEFA KAJETÁNA TYLA, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE (DJKT)

 • Předprodej vstupenek DJKT je zahájen vždy 2 měsíce předem, a to 15. den v měsíci (pokud 15. den v měsíci vyjde na víkend nebo státní svátek, zahájení předprodeje je vždy předcházející pracovní den) od 9.00 hodin jak on-line na djkt.eu nebo na www.plzenskavstupenka.cz, tak v pokladně předprodeje ve Smetanových sadech 16 ve všední dny od 9.00 – 18.00 hodin. Prodej vstupenek na premiéry je zahájen vždy 19 dnů před premiérou, v pondělí v 9.00. V pokladnách DJKT lze uhradit vstupenky pouze v českých korunách.

 

Zakoupené vstupenky nelze vyměnit ani vrátit. Jakýkoliv neoprávněný zásah na vstupence činí vstupenku neplatnou. Padělání vstupenky je trestné.

Délka rezervace vstupenek

Při nákupu vstupenek on-line je délka rezervace stanovena dle typu platby, 7 dnů při platbě převodem, 3 dny při osobním odběru v prodejním místě Plzeňské vstupenky a 1 hodinu při platbě on-line kartou.

Rezervace v pokladně předprodeje a ve večerních pokladnách je max. na 14 dnů. V žádném případě není možné ponechat rezervaci vstupenek do dne představení. Vstupenky musí být vždy vyzvednuty a zaplaceny předem.

Hromadné objednávky

Při hromadném objednání vstupenek je možná platba fakturou. Tento způsob platby vyžaduje zaslání písemné objednávky s přesnými fakturačními údaji.  Vystavená faktura má splatnost 14 dnů a lze ji zaplatit převodem z účtu nebo osobně v pokladně předprodeje ve Smetanových sadech 16. Faktury je možno vystavit pouze v českých korunách. Při objednání většího množství vstupenek je možno upřesnit objednávku max. 1 měsíc před představením /snížení počtu objednaných míst/ a po vystavení faktury vstupenky nelze měnit ani vracet. Fakturu lze stornovat pouze při zrušeném nebo změněném představení ze strany DJKT.

Vystavená faktura musí být zaplacená v době splatnosti! Po zaplacení faktury a připsání částky na účet DJKT jsou vstupenky zaslány doporučenou poštou.

Zahraniční cestovní kanceláře mohou pro účely reklamy požádat o zaslání programu k danému představení, avšak max. v počtu 2 ks. Cena za zaslání je dle aktuálního tarifu České pošty a je součástí manipulačního poplatku celkové objednávky.

 • Večerní pokladny DJKT jsou otevřeny vždy jednu hodinu před začátkem představení:

Velké divadlo – Smetanovy sady 16, Plzeň, č. tel. 37 803 8128 /možnost platby i platební kartou/

Nová scéna – Palackého nám. 30, Plzeň, č. tel. 37 803 8059 /možnost platby i platební kartou/

Malá scéna – Palackého nám. 30, Plzeň, č. tel. 37 803 8439 /pouze platba v hotovosti/

 • On-line rezervace a prodej vstupenek

Na webových stránkách www.plzenskavstupenka.czwww.djkt.eu je možné si on-line zarezervovat a zakoupit vstupenky na představení DJKT.
On-line prodej zajišťuje Centrální rezervační kancelář v Praze – č. tel. 277012677 a e-mail: info@plzenskavstupenka.cz. Zde budou zodpovězeny všechny dotazy týkající se on-line prodeje.

 • Prodeje a služeb – Smetanovy sady 16, Plzeň /přístavek Velkého divadla/

Zajišťuje prodej vstupenek /pokladna předprodeje/

Vyřízení hromadných objednávek na základě objednávky a vystavení faktury a tisku vstupenek

prodej předplatného na příslušnou sezónu/

 • Poukázky

Na představení z produkce DJKT přijímáme poukázky Sodexo a Edenred, na poukázky nevracíme a doplatek je možný uhradit pouze hotově.

 • Dárkové poukazy

V prodeji jsou dárkové poukazy v nominálních hodnotách 150, 200, 300, 400 a 450 Kč, poukazy lze uplatnit na představení z produkce DJKT, na poukazy se nevrací a doplatek musí být uhrazen v hotovosti. Platnost všech nevyužitých dárkových poukazů se prodlužuje do 31. 12. 2021.

 • Dětská představení

Na pohádky na Malou scénu poskytujeme dětem do 10 let vstupenky za 99 Kč. Tuto slevu je možno uplatnit i při nákupu on-line.

 • Slevy na představení

Držitelům průkazky ZTP poskytujeme 50 % slevu na vstupenku, držitelům průkazky ZTP/P

50 % slevu na 2 vstupenky /včetně doprovodu/. Pokud držitel ZTP a ZTP/P uplatňuje slevu na vstupenku, průkazku musí vždy předložit při nákupu vstupenky a při vstupu do hlediště před představením. Slevu nelze uplatnit on-line.


Studentům poskytujeme slevu na vstupenky v rámci tzv. Studentského last minute (SLM), který je vyhlašován vždy na 14 dnů a vybraná představení jsou uveřejněna na stránkách www.djkt.eu.

Studenti mohou při předložení studentského průkazu v rámci SLM zakoupit vždy max. 1 vstupenku. Nákup on-line není možný.  Studentský průkaz musí být předložen i při vstupu do hlediště před představením.

 • Slevy ½ hodiny před představením /na představení z produkce DJKT/  -  bez předchozí rezervace
 • studenti /po předložení studentského průkazu/ - 50 % na max. 2 vstupenky
 • senioři starší 70 let – 50 % sleva
 • ostatní návštěvníci – 50 % sleva při zakoupení 2 vstupenek
 • Na Matiné se výše uvedené slevy nevztahují
 • Prohlídky divadelních budov - předprodej vstupenek v denní pokladně:

Předprodej - Smetanovy sady 16, Plzeň, po-pá 9-18 h.

Prohlídky je nutné rezervovat předem.

Bližší informace: prohlidky@djkt.eu nebo na tel.: +420 378 038 185

 • Všeobecné informace
 • U inscenace, která je nastudována v originále, je použito titulkovací zařízení s českým překladem
 • Vstupenky lze zakoupit i na představení označená skupinou
 • Časové údaje o délce představení jsou pouze orientační.
 • Diváci uplatňující slevu na průkaz ZTP, ZTP/P a studentský průkaz musí tento průkaz předložit nejen při nákupu vstupenky/abonentky, ale i při vstupu do hlediště.
 • Upozorňujeme diváky, že v některých inscenacích se používají tabákové výrobky.
 • Bližší informace na webových stránkách Divadla J. K. Tyla. www.djkt.eu, www.facebook.com/djktplzen
 • Vstup do hlediště po začátku představení není povolen

 

 • VĚRNOSTNÍ PROGRAM PLZEŇSKÁ KARTA

Věrnostní program Plzeňská karta je určen návštěvníkům DJKT, kteří jsou zároveň držiteli Plzeňské karty. Držitelům Plzeňské karty umožňuje přednostní nákup vstupenek 2 dny před zahájením předprodeje vstupenek DJKT (pouze on­line na https://www.djkt.eu/program).

Pro získání výhody VĚRNOSTNÍHO PROGRAMU PLZEŇSKÁ KARTA je nutno se předem zaregistrovat na www.djkt.eu, záložka VĚRNOSTNÍ PROGRAM PLZEŇSKÁ KARTA (při registraci je nezbytné uvést číslo Plzeňské karty).

Slevy při nákupu

- 7 – 10 vstupenek                   - 3%

- 11 – 15 vstupenek                 - 5 %

- 16 a více vstupenek              - 7 %

Věrnostní program je možno využívat pouze po přihlášení do VĚRNOSTNÍHO PROGRAMU PLZEŇSKÉ KARTY, je nutné zadat číslo Plzeňské karty. Ve výjimečných případech a po předchozí dohodě je registrace možná i v pokladně předprodeje DJKT, Smetanovy sady 16, Plzeň (PO-PÁ 9.00 - 18.00 h).

VĚRNOSTNÍ PROGRAM PLZEŇSKÁ KARTA nelze uplatnit na nákup již zlevněných vstupenek (ZTP, ZTP/P, dětská nebo jiná sleva) a na představení mimo produkci DJKT.

Registrací do VĚRNOSTNÍHO PROGRAMU PLZEŇSKÁ KARTA uživatel souhlasí, aby ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob

v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „Obecné nařízení o ochraně osobních údajů") DJKT zpracovávalo jeho osobní údaje (jméno, příjmení, adresu trvalého pobytu, e-mail, telefonní číslo). Tyto osobní údaje budou DJKT zpracovány za účelem nákupu vstupenek, předplatného, propagace představení, služeb a produktů DJKT.

DJKT si vyhrazuje nezařadit do VĚRNOSTNÍHO PROGRAMU PLZEŇSKÁ KARTA vybrané mimořádné akce a projekty vlastní produkce.

 

 • Předplatné
 • Termín zahájení prodeje předplatného, rezervace abonentek stávajícím předplatitelům a prodej míst novým předplatitelům je vždy uveden v brožuře předplatného, na webu DJKT i v pokladně předprodeje.
 • Výhody předplatného
 • zajištěné stálé místo v hledišti
 • dané termíny divadelních představení
 • sleva oproti vstupence 15-50 %
  držitelé průkazů ZTP a ZTP/P – 50 % sleva. Tuto slevu nelze uplatnit ve skupinách předplatného O1, O2.
 • možnost zakoupení předplatného on-line (kromě skupin O1, KMD10, KMD14, Z, S1, S10, D, J1, J2, J3, J4). Bližší informace na djkt.eu/predplatne, www.abonentka.eu www.plzenskavstupenka.cz
 • garance cen po celé období
 • abonentka=jízdenka MHD, platná hodinu před a hodinu po skončení představení

 

 • Platba
 • v hotovosti
 • platební kartou
 • on-line kartou
 • při on-line prodeji není možné provádět rezervace předplatného – pro další informace kontaktujte oddělení Prodeje a služeb – skvorova@djkt.eu, marcela.vighova@djkt.eu
 • fakturou (je nutné vyplnit přihlášku, po zaplacení budou abonentky doručeny poštou s manipulačním poplatkem)
 • po vystavení faktury již nelze abonmá měnit nebo vracet
 • uvedené ceny platí pro jednu osobu

Všichni předplatitelé jsou povinni při vstupu do hlediště předložit platnou abonentku.

Ve výjimečných případech je možné požádat inspektorku hlediště o dohledání aktuálních míst v seznamu abonentů - za manipulační poplatek 20 Kč (platba pouze v hotovosti). 

 • Na muzikál? Do Plzně!

  Exkluzivní vstupenky na vybrané reprízy muzikálů včetně dopravy Praha-Plzeň a zpět. Součástí vstupenky v předních řadách na vybraný titul muzikálu je doprava z Prahy, nástupní místo v ulici Na Florenci, do Plzně k Novému divadlu a zpět (odjezdy jsou přizpůsobené délce představení).

Kontakt: Klára Hlušičková, e-mail: namuzikaldoplzne@djkt.eu.

Prodej vstupenek je možný pouze na základě rezervace na e-mailu namuzikaldoplzne@djkt.eu. Poukazy
na dopravu jsou zasílány e-mailem po zaplacení faktury. Vstupenky na představení obdrží diváci přímo před představením v Novém divadle.

Pořadatel si vyhrazuje zrušit akci v případě nenaplnění minimální kapacity autobusu. V takovém případě je možné zakoupit si vstupenky pouze na představení.

V případě zmeškání odjezdu autobusu v Praze, na Florenci, nevzniká nárok na náhradu dopravy. Divák si může vyzvednout vstupenku na představení přímo v Novém divadle v Plzni a využít možnost dopravy autobusem zpět.

 •  Důležité informace
 • Divadlo Josefa Kajetána Tyla, p. o. má právo na změnu programu, která může nastat z provozních důvodů (onemocnění atd.), má také právo na změnu termínu, pokud je to nevyhnutelné z provozních důvodů a přesun vašeho představení na jiný den.
 • Divadlo Josefa Kajetána Tyla, p. o. si vyhrazuje právo neposkytovat všechny vstupenky do on-line prodeje.
 • Abonentní skupina nebude otevřena, jestli nedosáhne dostatečného počtu zájemců, v tomto případě vám nabídneme skupinu náhradní.
 • Začátky představení od 19 hodin, pokud není uvedeno jinak.
 • Abonenti jsou povinni při vstupu do hlediště předložit platnou abonentku.
 • Abonentky jsou přenosné (abonentky se slevou ZTP a ZTP/P pouze s doplatkem).
 • Abonenti uplatňující slevu ZTP, ZTP/P jsou povinni předložit tento průkaz spolu s platnou abonentkou při vstupu do divadla.
 • Pokud se abonent – držitel průkazu ZTP, ZTP/P nemůže zúčastnit představení, může zapůjčit abonentku komukoliv jinému, ten si musí k zlevněné abonentce doplatit jednorázovou částku, která činí 100 Kč na představení ve Velkém divadle, 150 Kč na představení na Nové scéně a 50 Kč na Malé scéně a Matiné. Po zaplacení v pokladně předprodeje (případně na večerních pokladnách DJKT) obdrží příjmový pokladní doklad, který předloží spolu s abonentkou při vstupu do hlediště.
 • Zakoupené předplatné není možné měnit ani vracet.

 

Kontakt

DIVADLO JOSEFA KAJETÁNA TYLA, p.o.
Oddělení Prodeje a služeb

Smetanovy sady 16, 301 00 Plzeň

Dana Bohuslavová, tel.: 378 038 184, e-mail: dana.bohuslavova@djkt.eu

Zuzana Škvorová, tel.: 378 038 186, e-mail: zuzana.skvorova@djkt.eu

Marcela Vighová, tel.: 378 038 185, e-mail: marcela.vighova@djkt.eu