O nás – žádosti o informace

Název organizace: Divadlo Josefa Kajetána Tyla, příspěvková organizace, Palackého náměstí 30, 301 00 Plzeň

Způsob založení: zřizovací listinou na základě usnesení ZMP č. 296 ze dne 15.5.2003 v souladu s § 84 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích a dle §27 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů

Organizační struktura: zobrazit schéma - obrázek

Umělecká rada DJKT: členové UR

Kontaktní spojení: sekretariát řediteledjkt-reditelstvi@plzen.eu, tel. 378 038 001

Bankovní spojení: ČSOB Plzeň, č.ú. 279936833/0300

Identifikační číslo organizace (IČ): 00078051

Daňové identifikační číslo (DIČ): CZ00078051

Dokumenty: Zřizovací listina

Žádosti o informace: sekretariát ředitele - djkt-reditelstvi@plzen.eu, tel. 378 038 001 

Příjem žádostí a dalších podání: sekretariát ředitele - djkt-reditelstvi@plzen.eu, tel. 378 038 001

Opravné prostředky: při vyřizování žádostí o informace se postupuje v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím

Formuláře: nejsou stanoveny zvláštní formuláře

Popisy postupů: nejsou stanoveny

Předpisy: zákon č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Zákon č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Licenční smlouvy: dosud nebyla žádná licenční smlouva uzavřena

Výroční zprávy: seznam výročních zpráv

 

V roce 2016 nebyla organizace požádána o žádnou informaci podle zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Výroční zpráva 2017 v oblasti poskytování informací dle zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím. 

Výroční zpráva 2016 v oblasti poskytování informací dle zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím. 

Výroční zpráva 2015 v oblasti poskytování informací dle zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Výroční zpráva 2014 v oblasti poskytování informací dle zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.