CS

uvodka opera R 1100x175

Nevěsta messinská (2018)

Zdeněk Fibich

Vedle Bedřicha Smetany a Antonína Dvořáka je Zdeněk Fibich naším nejvýznamnějším skladatelem 19. století.

Napsal sedm oper, z nichž nejvýznamnější jsou Nevěsta messinská a Šárka. Prvně jmenovaná opera stojí na začátku autorovy operní tvorby. Ve spolupráci s estetikem Otakarem Hostinským se rozhodl zhudebnit světově proslulé drama Friedricha Schillera Nevěsta messinská z roku 1803, které už Schiller koncipoval ve stylu antické tragédie. Fibichova opera byla poprvé uvedena v Národním divadle v Praze 28. března 1884 a líčí vpravdě tragický osud vládkyně Messiny donny Isabely a jejích dětí, synů Manuela, Césara a dcery Beatrice, která se má podle předpovědi stát, jako v antické tragédii, zkázou pro oba své bratry. Fibich s Hostinským vytvořili velkou tragickou operu, v české operní literatuře naprosto ojedinělou.

Premiéra 7. dubna 2018 ve Velkém divadle

Promo fotografie: Martina Root

S německými titulky.

 

 01_Macbeth_NsO_858x246.jpg

01_Macbeth_NsO_858x164.jpg