CS
pátek, 24 září 2021 12:18

Muzikálový soubor zve děti na konkurz

Máte doma šikovné děti lačnící po zpěvu a tanci? Přiveďte je na konkurz pro představitele hlavních i vedlejších dětských rolí v muzikálech DJKT. Konkurz je zároveň doplňujicími talentovými zkouškami do Muzikálového studia a koná se v neděli 17. října od 10.00 v Novém divadle.

Podmínky a požadavky

  • uchazeči si připraví dvě konkurzní písně (notový materiál bude zaslán po přihlášení)
  • uchazeči si připraví přednes básně či krátkého prozaického textu
  • uchazeči si s sebou přinesou taneční tréninkové oblečení a obuv (popř. stepky)
  • zákonní zástupci uchazečů zašlou e-mail s fotografií dítěte (portrét + celá postava), datem narození, uvedením dosavadních uměleckých zkušeností a svými kontaktními údaji na e-mail muzikal@djkt.eu nejpozději do čtvrtka 14. října 2021
  • zákonní zástupci uchazečů berou účastí na vědomí, že konkurz bude z pracovních důvodů zaznamenáván a záznam může být poskytnut majitelům licence ke schválení obsazení
  • vyhlašovatel si vyhrazuje právo přihlášeného ke konkurzu nepřizvat

Konkurz a doplňující talentové zkoušky se konají v neděli 17. října 2021 od 10.00 (prezence od 9.00) v budově Nového divadla, Palackého náměstí 30, 301 00 Plzeň.