MUZIKÁLOVÉ STUDIO DJKT

CO JE MUZIKÁLOVÉ STUDIO DJKT?

Muzikálové studio DJKT navazuje na podobné aktivity Baletní školy a Operního dětského sboru DJKT, na rozdíl od nich se však zaměřuje na systematické všestranné rozvíjení hereckých, pěveckých a pohybových dovedností žáků formou specializovaného muzikálového školení (základy pěvecké výuky, intonační a rytmický výcvik, pohybová průprava, základní jevištní příprava, dramatická cvičení apod.).

PRO KOHO JE URČENO?

Muzikálové studio je určeno pro všestranně múzicky nadané děti ve věku 7-15 let, které chtějí rozvíjet svůj talent pro muzikálové divadlo a absolvují talentové přijímací zkoušky.  V každém ročníku studia bude přijato maximálně 20 dětí.

JAK VÝUKA PROBÍHÁ?

Hodiny Muzikálového studia probíhají každou středu po 2 hodinách na zkušebně muzikálu DJKT, žáci se schází v čekárně u vrátnice, odkud je lektor vodí na hodiny. Každý žák by měl navíc navštěvovat individuální hodiny zpěvu. Výuku vedou členové muzikálového souboru DJKT, garantem výuky je sólista muzikálu MgA. Aleš Kohout.

BUDOU ŽÁCI ÚČINKOVAT V MUZIKÁLOVÝCH INSCENACÍCH DJKT?

Muzikálové studio není primárně přípravkou pro inscenace muzikálového souboru a studium nezakládá nárok na jakékoliv účinkování v DJKT. Budou-li však režiséři jednotlivých inscenací potřebovat představitele dětských rolí, výběr mezi žáky studia bude jistě jejich prvním krokem.

 

OD KDY DO KDY TRVÁ ŠKOLNÍ ROK?

13. září 2017 - 27. června 2018

JAK VYSOKÉ JE ŠKOLNÉ?

2000 Kč za jedno pololetí

JAK MOHU PŘIHLÁSIT SVÉ DÍTĚ ?

Poslat na e-mail muzikalove.studio@djkt.eu přihlášku a přijít na talentové zkoušky 14. nebo 15. června v odpoledních hodinách v Novém divadle.

Bližší informace o talentových zkoužkách zde: 

 

KDE ZJISTÍM DALŠÍ INFORMACE?

Stačí napsat na e-mail muzikalove.studio@djkt.eu