CS

MUZIKÁLOVÉ STUDIO DJKT

Výuka všech mimoškolních aktivit do 30. června 2020 je zrušena.

CO JE MUZIKÁLOVÉ STUDIO?

Muzikálové studio DJKT se zaměřuje na systematické všestranné rozvíjení hereckých, pěveckých a pohybových dovedností žáků formou specializovaného muzikálového školení – základy pěvecké výuky, intonační a rytmický výcvik, pohybová průprava, základní jevištní příprava, dramatická cvičení apod. Součástí hodin není výuka zpěvu, kterou musí každý student navštěvovat individuálně.

Muzikálové studio nezakládá nárok na jakékoliv účinkování v inscenacích Divadla J. K. Tyla, byť jeho členové jsou do našich představení obsazováni přednostně.

PRO KOHO JE URČENO?

Muzikálové studio je určeno pro všestranně múzicky nadané děti (herectví, zpěv, tanec) ve věku 8–13 let, které chtějí rozvíjet svůj talent pro muzikálové divadlo.

Podmínkou přijetí je úspěšné absolvování talentových zkoušek, které se letos uskuteční 30. srpna 2020 ve Velkém divadle (podrobnější info níže). Každý rok přijímáme maximálně 24 dětí, které jsou následně rozděleny do dvou tříd podle věku.

KDY PROBÍHÁ VÝUKA?

Každou středu a čtvrtek vždy ve dvouhodinových lekcích, od října 2020 až do 30. června 2021.

Školní rok je zakončen závěrečným vystoupením na Malé scéně DJKT.

JAK VYSOKÉ JE ŠKOLNÉ?

3000 Kč za jedno pololetí.

JAK MOHU PŘIHLÁSIT SVÉ DÍTĚ?

Poslat přihlášku na e-mail muzikalove.studio@djkt.eu, a poté přijít na talentové zkoušky 30. srpna 2020 do Velkého divadla.

Na talentové zkoušky si uchazeč musí připravit:

- jednu lidovou píseň

- básničku

- jakýkoliv jednoduchý taneček

Taneční oblečení a obuv s sebou!

KDE ZJISTÍM DALŠÍ INFORMACE?

Pokud jste zde nenalezli všechny důležité informace, obraťte se prosím se svým dotazem na e-mail muzikalove.studio@djkt.eu