MUZIKÁLOVÉ STUDIO DJKT

CO JE MUZIKÁLOVÉ STUDIO DJKT?

Muzikálové studio DJKT se zaměřuje na systematické všestranné rozvíjení hereckých, pěveckých a pohybových dovedností žáků formou specializovaného muzikálového školení (základy pěvecké výuky, intonační a rytmický výcvik, pohybová průprava, základní jevištní příprava, dramatická cvičení apod.). Součástí hodin není výuka zpěvu, kterou musí každý student navštěvovat individuálně. Muzikálové studio nezakládá nárok na jakékoliv účinkování v DJKT, byt jeho členové jsou do našich inscenací obsazováni přednostně.

PRO KOHO JE URČENO?

Muzikálové studio je určeno pro všestranně múzicky nadané děti (herectví, zpěv, tanec) ve věku 7-13 let, které chtějí rozvíjet svůj talent pro muzikálové divadlo a absolvují talentové přijímací zkoušky. Každý rok bude přijato maximálně 20 dětí, rozdělených do dvou tříd podle věku.

KDY A JAK PROBÍHÁ VÝUKA?

V období 12. září 2018 — 20. června 2019 každou středu a čtvrtek vždy po dvou hodinách. Hodiny Muzikálového studia probíhají na zkušebně muzikálu DJKT, žáci se schází v čekárně u vrátnice, odkud je lektor vodí na hodiny. Výuku vedou členové muzikálového souboru DJKT, garantem výuky pro sezónu 2018/2019 je sólista muzikálu Lukáš Ondruš. Školní rok bude zakončen závěrečným vystoupením na Malé scéně DJKT 26. června 2019.

JAK VYSOKÉ JE ŠKOLNÉ?

2250 Kč za jedno pololetí

JAK MOHU PŘIHLÁSIT SVÉ DÍTĚ?

Poslat na e-mail muzikalove.studio@djkt.eu přihlášku a přijít na talentové zkoušky 17. nebo 18. června do Nového divadla (v přihlášce je vhodné uvést preferovaný den účasti). Na talentové zkoušky je třeba si připravit zadanou píseň (notový materiál bude zaslán po přihlášení), jednu lidovou píseň, básničku a jakýkoliv jednoduchý taneček. Zároveň je nutné přinést si taneční oblečení a obuv.

KDE ZJISTÍM DALŠÍ INFORMACE?

Stačí napsat na e-mail muzikalove.studio@djkt.eu

LETÁK KE STAŽENÍ ZDE:

 

 Nabucco_858x246.jpg