CS

MUZIKÁLOVÉ STUDIO DJKT

CO JE MUZIKÁLOVÉ STUDIO?

Muzikálové studio DJKT se zaměřuje na systematické všestranné rozvíjení hereckých, pěveckých a pohybových dovedností žáků formou specializovaného muzikálového školení – základy pěvecké výuky, intonační a rytmický výcvik, pohybová průprava, základní jevištní příprava, dramatická cvičení apod. Součástí hodin není výuka zpěvu, kterou musí každý student navštěvovat individuálně.

Muzikálové studio nezakládá nárok na jakékoliv účinkování v inscenacích Divadla J. K. Tyla, byť jeho členové jsou do našich představení obsazováni přednostně.

PRO KOHO JE URČENO?

Muzikálové studio je určeno pro všestranně múzicky nadané děti (herectví, zpěv, tanec) ve věku 8–13 let, které chtějí rozvíjet svůj talent pro muzikálové divadlo.

KDY PROBÍHÁ VÝUKA?

Každou středu a čtvrtek vždy ve dvouhodinových lekcích, od října 2020 až do 30. června 2021.

Školní rok je zakončen závěrečným vystoupením na Malé scéně DJKT.

JAK VYSOKÉ JE ŠKOLNÉ?

3000 Kč za jedno pololetí.

KDE ZJISTÍM DALŠÍ INFORMACE?

Pokud jste zde nenalezli všechny důležité informace, obraťte se prosím se svým dotazem na e-mail: muzikalove.studio@djkt.eu