CS

Mecenášský klub

Heslo: Pravé bohatství nám přináší podpora umění

DJKT nabízí svým příznivcům stát se členem Mecenášského klubu DJKT již od ročního příspěvku 500 Kč.

Zájemci o zapojení do mecenášského klubu mohou kontaktovat Michala Lieberzeita Michal.Lieberzeit@djkt.eu nebo Alenu Kohoutovou Alena.Kohoutova@djkt.eu, kteří pro ně připraví veškerý servis a zajistí administrativu s darem spojenou.

Michal Lieberzeit: tel.: 378 038 002, Alena Kohoutová: tel.: 378 038 001, Po - Pá 8.00 - 16.00

Jména mecenášů budou zveřejněna na webových stránkách DJKT a také na pamětních deskách umístěných ve foyer Nového i Velkého divadla.

DJKT bude na webových stránkách DJKT zveřejňovat aktuální záměry, na které bude chtít vybrané prostředky použít, např. obnova historického foyer VD apod.


Mecenáš (od 500 Kč do 9.999 Kč v kalendářním roce)

 • Certifikát mecenáše DJKT na jméno dárce
 • Zasílání Divadelní Revue (e-mail)
 • Zasílání informací o aktivitách a akcích DJKT (e-mail)
 • Elektronická pozvánka na akce DJKT
 • Zanesení jména mecenáše na mecenášský list webových stránek DJKT a na seznam mecenášů v ND a VD

Bronzový mecenáš (od 10.000 Kč do 29.999 Kč v kalendářním roce)

Bronzový mecenáš má k dispozici asistenční telefonní linku, kam se mohou během celého roku obrátit pro informace o repertoáru, divadelních akcích, jednotlivých představeních, a to v době od 9:00 – 16:00 ve všední dny.

Bronzový mecenáš získává stejné benefity jako mecenáš +

 • Speciální prohlídky divadel pro členy mecenášského klubu se slevou 20% z ceny běžné prohlídky (na základě přihlášení a do naplnění kapacity)
 • Osobní pozvánky na akce DJKT

Stříbrný mecenáš (od 30.000 Kč – do 49.999 Kč v kalendářním roce)

Stříbrný mecenáš získává stejné benefity jako bronzový mecenáš +

 • Možnost přednostního nákupu předplatného a vstupenek
 • Pozvání na společenské setkání s vedením DJKT
 • Možnost zúčastnit se některé z vybraných neveřejných generálních zkoušek – (2 osoby/1ročně)
 • Možnost zúčastnit se pořádaných Setkávání s umělci

Zlatý mecenáš (od 50.000 Kč výše v kalendářním roce)

Zlatý mecenáš získává stejné benefity jako stříbrný mecenáš +

 • Zařazení do VIP protokolu – rozesílání pozvánek na premiéry
 • Zasílání osobní pozvánky na Divadelní ples DJKT (možnost přednostní rezervace)
 • Speciální prohlídky divadel pro členy mecenášského klubu se slevou 50% z ceny běžné prohlídky (na základě přihlášení a do naplnění kapacity)
 • Pozvání na po-premiérové číše vína

Platinový mecenáš (od 100.000 Kč výše v kalendářním roce)

Platinový mecenáš získává stejné benefity jako zlatý mecenáš +

 • Speciální osobní prohlídka divadel pro 4 osoby 1x ročně (na základě přihlášení v nabídnutých termínech)
 • Představení platinového mecenáše v Divadelní revue – možnost celostránkové prezentace
 • Možnost účasti na exkluzivním VIP programu v rámci akce Noc s operou

 

Mecenáši za rok 2021

Web_mecenáši.jpg

Mecenáši za rok 2020

 mecn.jpg