CS

Macbeth (2011)

William Shakespeare

Tragédie Macbeth vznikla roku 1606, v těsném  sousedství Krále Leara a Othella, ve vrcholném období Shakespearovy tvůrčí dráhy. Ve všech případech jde o obraz rozpadu silné osobnosti. Vojevůdce Macbeth, bratranec skotského krále, je na začátku stejnojmenné Shakespearovy tragedie dítětem štěstěny. Jeho obliba vzroste ještě po tom, co rozhodne svou mimořádnou statečností důležitou bitvu. Ale věštba čarodějnic, že se stane králem, a ctižádost jeho ženy, lady Macbeth, způsobí, že propadne klamné představě o vlastní velikosti. Shakespeare v bohatých, dynamických  básnických obrazech zachycuje propad morálního cítění Macbetha i jeho choti. Soulad s řádem světa postupně nahrazuje svévole a chaos. Rozpad osobnosti v čele státu má za důsledek destrukci celé společnosti. Macbeth představuje jednu z nejsugestivnějších, nejsevřenějších, ale i nejkrutějších her. Od poslední inscenace tohoto dramatu v plzeňské činohře uplynulo plných 48 let.