CS
pondělí, 27 únor 2017 16:31

Kouzelná flétnička pro děti

Divadlo J. K. Tyla představilo projekt abonmá pro nejmladší diváky určený pro děti z mateřských škol nazvaný Kouzelná flétnička. 

Tříkrokový vzdělávací cyklus s cílem vychovávat mladé publikum od nejútlejšího věku zábavnou a hravou formou připravilo Divadlo Josefa Kajetána Tyla v Plzni ve spolupráci s Městským obvodem Plzeň 1. Divadlo se snaží navázat na svou dlouholetou tradici předplatného a oslovit své potenciální nejmladší abonenty.

Jako první navštívily historickou budovu Velkého divadla děti z lochotínské 90. a 91. mateřské školy v rámci první fáze s názvem Hledá se Papagena. V doprovodu členů opery, Petry Šintákové jako Paminy a Mira Bartoše jako Papagena, si nejprve prošly celé zákulisí, nechaly se nalíčit v maskérně. Poté se shromáždily na sborovém sále a naučily se rozeznávat jednotlivé operní hlasy a už je zavolala Papagena na jeviště.  Tady si děti zkusily, jaké je to být hercem a za zvuku potlesku se klanět publiku. Za doprovodu režiséra operety Pařížský život, Zbyňka Brabce, se zúčastnily části zkoušky operního sboru a orchestru. Díky skvělé spolupráci uměleckých a technických složek divadla odcházely děti ze své první návštěvy nového prostředí plné dojmů a očekávání dalších zážitků.

V druhé fázi projektu „Hrajeme si na Kouzelnou flétnu“ přivítají děti na oplátku naše umělce ve své školce, kde je opět připraven interaktivní program. Vyvrcholení celého cyklu bude návštěva opravdového představení Papageno v kouzelném lese na Malé scéně Nového divadla.

„Pro řadu dětí se jedná o vůbec první setkání s divadlem a o první návštěvu opravdového představení. Od postupného, interaktivního a důkladně rozfázovaného seznámení s tím, co divadlo vůbec je, očekáváme vzbuzení zájmu nejen o divadlo jako takové, ale celkově o kulturu,“ říká ředitel DJKT Martin Otava, který myšlenku tříkrokového projektu zaměřeného na nejmladší publikum do Plzně přinesl. „Dětského diváka je potřeba „vtáhnout“ do dění,
do toho, co se v divadle odehrává. Není třeba jen vysvětlit základní pojmy a ukázat zákulisí, ale zejména umožnit dětem stát se součástí celého „procesu“. Důležité je, aby právě ten nejmenší divák získal přesvědčení, že divadlo je přátelský prostor plný příjemných lidí, kteří mají zájem si s dětmi hrát a povídat o divadle, umění, a že stojí za to se do divadla vracet. Děti by tak měly pochopit, že návštěva divadla je událost, na kterou se musíme připravit, hezky obléci, naladit a pak si můžeme odnést velký zážitek, který za to rozhodně stojí,“ doplňuje Martin Otava.

A právě na zážitkové formě je celý projekt postaven. Pilotní projekt Divadla J. K. Tyla realizoval šéf opery Tomáš Pilař, který má rozsáhlé zkušenosti se zážitkovou pedagogikou, pravidelně spolupracuje s Prázdninovou školou Lipnice, evropskou špičkou v oblasti zážitkové pedagogiky, je autorem několika populárně vzdělávacích programů pro děti z dětských domovů. Spolu s členy operního souboru a za podpory zástupců z řad dalších profesí, které zabezpečují provoz a fungování divadelního provozu, přivítal prvních 120 dětí.
Do budoucna by se do projektu měly zapojit také další soubory DJKT s programy zaměřenými ve svých žánrech.

Do konce letošní sezóny by se s divadelním prostředím mělo seznámit téměř 500 dětí předškolního věku ze školek Městského obvody Plzeň 1. Po vyhodnocení by mohl projekt pokračovat také v dalších mateřských školkách v Plzni i Plzeňském kraji.