CS

Jitřní paní (2009)

Alejandro Casona

Jitřní paní, básnická hra španělského dramatika Alejandra Casony (1903 – 1965), byla napsána v emigraci, a proto v ní zaznívá horoucí vztah k rodnému kraji. V kombinaci životní síly s křehkou obrazností jazyka cítíme inspiraci Lorcou. Hra má ale také znaky detektivky. Venkovský dům, kde se příběh odehrává, je poznamenán tajemným zmizením mladé ženy, která byla všemi milována. Život jde ovšem dál. Je naplněn moudrostí zralých, rituály, hravostí dětí a rodící se láskou. Krása života je vnímána o to intenzivněji, že se ocitá v bezprostředním ohrožení smrtí. Podle slov autora ale tajemná Poutnice, s tímto ohrožením související, nepřichází, „aby se těšila ze svého ničivého úkolu. Naopak. Přichází nám říci, jak je krásná láska a život!“

Premiéra 14. února 2009 v Komorním divadle.