úterý, 25 říjen 2016 08:00

Jiří Pokorný převezme Pečeť města Plzně

Významné ocenění, které je udělováno za přínos k rozvoji města Plzně a zvýšení jeho prestiže získá šéf baletu Divadla J. K. Tyla Jiří Pokorný. Pečeť města Plzně převezme 28. října 2016 ve 14 h v obřadní síni plzeňské radnice z rukou primátora Martina Zrzaveckého.

 Zařadí se tak k významným osobnostem, které jsou spjaty s Plzní a tuto cenu v minulosti obdržely. Mezi jinými je to pěvkyně Eva Urbanová, herečka Blanka Bohdanová, nestor plzeňské činohry Pavel Pavlovský, cembalistka Zuzana Růžičková nebo sportovci Kateřina Emmons a Martin Straka.

Jiří Pokorný, který vede plzeňský balet od roku 2003, má za sebou velmi úspěšnou dráhu sólového tanečníka. Po absolutoriu konzervatoře byl sólistou baletu Národního divadla v Praze, hostoval také na zahraničních scénách.  Je držitelem několika ocenění, například Ceny českého literárního fondu, Philip Morris Ballet Flower Award, dvojnásobným držitelem Ceny Thálie.  V současnosti působí jako choreograf, a to nejen baletních představení. Jeho choreografie jsou významnou složkou inscenací DJKT; muzikálových Koček nebo scénického oratoria Jana z Arku na hranici. V poslední době zaznamenala velký úspěch Pokorného choreografie baletu Spartakus, se kterým absolvoval soubor turné do sicilského Theatro Massimo Bellini.  

Za léta soustavné práce v plzeňském baletu se Jiřímu Pokornému podařilo vybudovat špičkový mezinárodní soubor, jehož členové se těší řadě ocenění. Za všechny jmenujme alespoň držitele Thálie Richarda Ševčíka, který se uplatňuje i jako talentovaný choreograf a za vytvoření inscenace Obraz Doriana Greye získal Uměleckou cenu města Plzně. Téhož ocenění se letos dostalo doyenu baletu DJKT Jiřímu Žaludovi, jenž tančí na prknech plzeňského divadla neuvěřitelných šedesát let. Divadlo J. K. Tyla je dobrou štací i pro významné sólisty, kteří se pravidelně objevují na prestižních světových scénách, rády zde pracují i výrazné osobnosti současné choreografie, jakými jsou Libor Vaculík, Mário Radačovský, Alena Pešková, Viktor Konvalinka nebo Yelena Pankova. Plzeň se díky iniciativě Jiřího Pokorného nejednou stala dějištěm Mezinárodní choreografické a poprvé v historii Mezinárodní baletní soutěže. Za zmínku jistě stojí i to, že balet DJKT jako jediný soubor v republice uvádí čtyři premiéry v sezoně, a to při velkém nasazení v operních, operetních a muzikálových inscenacích. Dramaturgie přitom nabízí široké spektrum titulů od klasických baletů až po současné projekty.