CS

Jan Nepomucký světec střední Evropy obrazy velkých formátů současných umělců

Divadlo J. K. Tyla a Plzeň 2015 pořádají výstavu

Jan Nepomucký světec střední Evropy
obrazy velkých formátů současných umělců

Pod záštitou Mons. Františka Radkovského a Martina Baxy, 1. náměstka primátora města Plzně

Nové divadlo, Plzeň, 15. července - 10. srpna 2015. Výstava je otevřena denně 12 - 17 hodin.

Vernisáž otevřená i pro veřejnost se bude konat v úterý 14. července v 17 hodin ve foyer Nového divadla

Doprovodný program:

  • 21. 7. 2015 v 16 hodin - Barva a symbol v současném umění, procházka výstavou s Mgr. Václavem Malinou
  • 28. 7. 2015 v 16 hodin - Beseda Ing. Karla Drhovského s Mons. Františkem Radkovským, biskupem plzeňským, na téma Kauza Kladruby, aneb jak jsem se díky Janu Nepomuckému stal prvním biskupem plzeňské diecéze.
  • 4. 8. 2015 v 16 hodin - Přednáška Ing. Karla Drhovského, téma Jan Nepomucký - fenomén české krajiny

 

Střední Evropu není možné přesně definovat ani politickými ani zeměpisnými hranicemi
a jsou to spíše dějiny, kulturní pospolitost a tradice, které vytvářejí střední Evropu. Kulturní prostor "Střední Evropa" se dá znázornit jako oblast, ve které je rozšířeno uctívání svatého Jana Nepomuckého. Řečeno jinak: Střední Evropa je tam, kde je Jan Nepomucký znám, uctíván a kde se nacházejí obrazy a sochy tohoto světce.Aldemar Schiffkorn.

Tato myšlenka Dr. Schiffkorna, dvorního rady hornorakouské vlády, byla výchozím bodem pro vznik uměleckého projektu "Sanctus Ioannes Nepomucenna Medioeuropaensis". Byl zahájen v roce 1999 a hornorakouská vláda a Statutární město Plzeň poskytly prostředky pro jeho realizaci. Dr. Tomáš Kůs a Anna Kocourková z Plzně připravili první část projektu - malířské sympozium.. Do barokního kláštera v Plasích přijíždělo každoročně, do roku 2004, několik umělců, kteří vytvořili velkoformátová plátna na toto téma - celkem jich bylo 41 z 12 zemí Evropy. Na sympozium navázala série výstav v mnoha galerijních i negalerijních prostorech u nás i v zahraničí, např. v Muzeu moderního mění v Pasově nebo v Evropském parlamentu v Bruselu. Po více než patnácti letech od svého vzniku bude projekt završen v kraji, kde se kdysi konal a obrazy se vrátí k jejich autorům.

Jiří David: Z Jana přes Jana na Jana
Jiří David: Z Jana přes Jana na Jana

Jiří Degl: Sv. Jan N pocta 2002
Jiří Degl: Sv. Jan N pocta 2002

Václav Fiala: Utrpení 2001
Václav Fiala: Utrpení 2001

Petr Kvíčala: No27 2001
Petr Kvíčala: No27 2001

Aleš Lamr: Merino II
Aleš Lamr: Merino II

Václav Malina: Zrození hvězd
Václav Malina: Zrození hvězd

František Matoušek: Otazník
František Matoušek: Otazník

Michael Rittstein: 2002
Michael Rittstein: 2002

Dorota Sadovská: Sanctus Iohanes Nepomucena Medioeuropaensis
Dorota Sadovská: Sanctus Iohanes Nepomucena Medioeuropaensis

Václav Vokolek: Litanie
Václav Vokolek: Litanie

 

Muzikál_858x246.jpg