CS
středa, 27 září 2017 13:49

„Jakub Jan Ryba je stále živý ve svém díle,“ myslí si skladatel Miroslav Kubička

Světová premiéra opery Jakub Jan Ryba se odehraje 14. října ve Velkém divadle, přečtěte si rozhovor se skladatelem Miroslavem Kubičkou.

Miroslav Kubička pochází z Písku. Během středoškolských studií (1967-70) dojížděl do Prahy na soukromé konzultace k prof. Zdeňku Hůlovi, který ho vedl v hudební teorii i kompozici. Roku 1970 byl přijat na pražskou AMU do třídy prof. Jiřího Pauera. Své skladatelské zkušenosti dále rozšiřoval na letních mistrovských kurzech Franca Donatoniho v italské Sieně (1973) a v letech 1977-79 absolvoval postgraduální studium hudební teorie u prof. Karla Risingera na AMU. Je členem Společnosti českých skladatelů při AHUV a mluvčím sdružení pro provozování hudby HARMONIA. Jeho skladby, především komorní, jsou uváděny na koncertech u nás i v zahraničí. Řadu z nich vydalo nakladatelství Editio Bärenreiter Praha a hudební nakladatelství Českého rozhlasu a jsou nahrány jak v Českém rozhlase tak i na LP deskách či CD nosičích. K významnějším provedením z poslední doby náleží například premiéra „Tří fresek“ pro smíšený a dětský (ženský) sbor, varhany a bicí na slova staré české poezie v r. 2002 v Avignonu u příležitosti České kulturní sezóny ve Francii nebo uvedení Dvojkoncertu pro housle, klavír a komorní orchestr na festivalu Pražské premiéry v r. 2009. V r. 2010 byly vybrány Hrátky hravé i dravé pro kontrabas a klavír jako povinná skladba Mezinárodní kontrabasové soutěže Fr. Simandla v Blatné a v r. 2011 na mezinárodním hudebním festivalu Pražské jaro zazněl Kvartet in C pro flétnu, housle, violoncello a klavír. (převzato z webových stránek Konzervatoře Jana Deyla).

Vezměte jeden silný divácký zážitek, jednu šťastnou náhodu a jednu dobrodružnou cestu za autentickým hudebním nástrojem. Vyjde vám nové operní dílo, které uvede ve světové premiéře Divadlo J. K. Tyla. Operu Jakub Jan Ryba, pojednávající o dramatickém osudu autora České mše vánoční, zkomponoval renomovaný český skladatel Miroslav Kubička. Jak prozradil v rozhovoru, myšlenku na ni nosil v hlavě řadu let.

Jakub Jan Ryba (1756–1815) nebyl jen autorem slavné „Hej, mistře“, stvořil rozsáhlé a žánrově rozmanité hudební dílo, byl také teoretikem a autorem českého hudebního názvosloví a osvícenským pedagogem. Narodil se v Přešticích, působil krátký čas jako učitel v Nepomuku a v Mníšku, aby pak od roku 1788 trvale zakotvil v Rožmitále, kde také tragicky a dobrovolně odešel z tohoto světa. Jeho působení v Rožmitálské škole bylo poznamenáno častými spory se zdejším farářem a s rodiči, kterým škola připadala nadbytečná a raději děti používali jako pracovní sílu.

Prozraďte, kdy se zrodil nápad na složení opery o J. J. Rybovi?

Když jsem v 80. letech viděl v Národním divadle inscenaci hry Josefa Boučka Noc pastýřů, která pojednává o životě J. J. Ryby, byl to pro mě velice silný zážitek. Nemohl jsem ani nastoupit do tramvaje, bloudil jsem ulicemi, a už tehdy zapadlo to semínko do mé duše – na toto téma bych chtěl napsat operu. A to ve mně nějakou dobu zrálo.

A tak jste oslovil Jaroslava Gillara, aby Vám napsal libreto?

Za setkání s panem Gillarem může velmi šťastná náhoda. Potkali jsme se na Maltézském náměstí u Konzervatoře Jana Deyla, kde učím, a začali jsme si povídat. Já jsem se svěřil, že chci napsat operu o Rybovi a v roce 2007 mi pan Gillar předal libreto.  Bylo to krásné setkání, obrovská náhoda, a kdybych jeden červencový den procházel po Maltézském náměstí o hodinu déle, vůbec by k němu nedošlo.

Ve své opeře jste použil jeden netradiční hudební nástroj, to byla myslím také taková dobrodružná cesta…

Velice mě lákala pastýřská trouba, která dnes už u nás neexistuje. Myslím si, že právě z melodiky pastýřského vytrubování, které Ryba určitě slýchal, vzešla jeho melodika. Je to vlastně přirozená řada alikvótních tónů, jsou to v podstatě rozklady durového kvintakordu. Sešel jsem se s panem Stanislavem Kofroněm, který napsal knihu Vytrubování obecních pastýřů a použil jsem konkrétní vytrubování z oblasti Rožmitálu, abych vykouzlil tu správnou atmosféru. Profesor Svejkovský (významný český trumpetista – pozn. red.) už bohužel nežil, nemohl jsem se s ním poradit, ale oslovil jsem jeho paní. Pastýřská trouba, na kterou mi zahrál jeho syn, by se ale asi v inscenaci nedala použít. To bylo spíš takové chrčení. Lidé by se asi smáli od začátku opery až do konce. Nakonec jsem zjistil, že se pastýřská trouba stále vyrábí na Slovensku a jeden nástroj jsem pro divadlo opatřil.

Jak vás při komponování inspiroval život a dílo J. J. Ryby?

Ryba byl velice košatá osobnost, pedagog, hudební teoretik, skladatel, člověk s dramatickým osudem.  Podílel se na národním obrození, zajímal se o filozofii, miloval Senecu.  Prostudoval jsem si jeho život, přečetl jsem monografie Jana Němečka a Jiřího Berkovce, byl jsem v Rožmitálu. Inspiroval jsem se několika Rybovými skladbami a texty. Například ve vypjaté chvíli, když Rybovým zemře novorozeně, jsem ocitoval jednu z jeho Pohřebních písní. Na začátku opery je scéna, kdy Ryba komponuje Vánoční píseň, jejíž originál mi poskytli v Českém muzeu hudby. A za scénou zpívá dětský sbor Rybovu autentickou skladbu z kancionálku Veselá koleda začíná dnes. Dramatik Bouček vyfabuloval příběh platonické lásky mezi Rybou a Pavlou, dcerou ředitele Tichého (to byla ovšem skutečná historická postava). Ve scéně, kdy Pavla slaví narozeniny, jí Ryba věnuje píseň – tady jsem se snažil zkomponovat něco ve stylu Ryby a pan Gillar mi napsal text jazykem Puchmajera.

Osud Jakuba Jana Ryby je velmi dramatický, nebude opera pro diváky příliš depresivní?

Je to drama, ale na konci by mělo vyznít poselství, jakási naděje, že člověk, který žije dobře, žije navždy. Ryba je stále živý ve svém díle, svou operou mu skládám poctu.  Pracuji na ní už 10 let, i když myšlenka na ni mě provází mnohem déle. Je to mé životní dílo a jsem velmi rád, že bude poprvé uvedena právě v Plzni. Nejen, že se J. J. Ryba narodil v nedalekých Přešticích, ale za svou skladbu Stabat Mater získal čestné občanství města Plzně. Je to nádherná skladba, Rybovo vrcholné dílo, které doporučuji vaší pozornosti.