CS

Jakub Jan Ryba (2017)

Miroslav Kubička

Významný český skladatel Miroslav Kubička (1951) napsal svou první operu na námět podle hry Josefa Boučka Noc pastýřů o těžkých životních osudech skladatele Jakuba Jana Ryby. 

Hra byla uvedena ve světové premiéře k Roku českého divadla v Národním divadle v Praze poprvé 17. března 1983 a dosáhla více než sta repríz. Oblíbená hra, která prošla i dalšími českými jevišti a byla i zfilmována, se stala operní předlohou Kubičkovy opery, která též cituje Rybovu nejoblíbenější skladbu – Českou mši vánoční „Hej, mistře“ z roku 1796, jež se stala nedílnou součástí českých Vánoc. Operu uvedeme ve světové premiéře mimo jiné jako oslavu Jakuba Jana Ryby, který se narodil v Přešticích jižně od Plzně.

Premiéra 14. října 2017 ve Velkém divadle

Promo fotografie: Martina Root

Reportáž České televize

Jakub Jan Ryba (2017)
Autor fotografií: Martina Root | © DJKT