CS
pondělí, 16 listopad 2020 10:49

Hudba je lék

Orchestr opery si pro Vás připravil cyklus komorních koncertů z jeviště Velkého divadla. Sledujte vždy v úterý od 19.00 Facebook nebo YouTube kanál DJKT.

První koncert – 17. listopadu 2020

  • komorní ansámbl orchestru opery

Cyklus koncertů z jeviště Velkého divadla zahájí komorní ansámbl Orchestru opery DJKT pod taktovkou uměleckého šéfa Jiřího Petrdlíka. Na programu bude hudba skladatelů bytostně spjatých s operou. Nejprve zazní Smetanova předehra k loutkové hře Matěje Kopeckého Doktor Faust. Jedná se o krátkou předehru z roku 1862, kterou Bedřich Smetana zkomponoval k silvestrovským oslavám pro členy spolku, ze kterého posléze vnikla Umělecká beseda. Skladba má parodický charakter, objevuje se tam hlas anděla i ďábla a tematicky vychází na jedné straně z Bachova Umění fugy a v závěru naopak z lidové písně Sil jsem proso.

Po této kuriozitě bude následovat skladba idylická, jak ostatně už její název napovídá – Siegfriedova idyla od Richarda Wagnera. Autor ji složil roku 1869 jako oslavu narození syna Siegfrieda a věnoval ji své ženě Cosimě jako dárek k jejím narozeninám. Premiéra skladby zazněla o vánočních svátcích roku 1870 na schodech vily ve švýcarském Tribschenu, kde Wagnerova rodina tehdy pobývala. Jedná se o skladbu, která se dnes hraje většinou v orchestrální podobě, ale ta původní byla určena pro 13 nástrojů a tuto komorní originální verzi příznivcům plzeňské opery nabídneme.

>> Odkaz na první koncert: bit.ly/HudbaJeLek_1 <<

Druhý koncert – 24. listopadu 2020

  • Sojkovo kvarteto a klarinetový kvartet

V první části zahraje Sojkovo kvarteto ve složení 1. housle Martin Kos, 2. housle Martin Kaplan, viola Josef Fiala a violoncello Hana Vítková Smyčcový kvartet B dur českého skladatele Antonín Kammela. 

Pro druhou část nastudoval klarinetový kvartet operního orchestru DJKT rozmanitý program sahající od vrcholné barokní fugy geniálního Johanna Sebastiana Bacha, přes populární melodie z Bizetovy opery Carmen, až po jazzem inspirované skladby 1. pol. 20. století včetně úpravy nejslavnější skladby Jaroslava Ježka Bugatti step. Zazní skladby: Carmen ouverture, Habanera, Aragonaise (Gerges Bizet), Fugue in G minor (Johan Sebastian Bach), Tico Tico (Zequinha de Abreu), Bugatti step (Jaroslav Ježek). Hrají: Milan Srb, Josef Sonnek a Jaroslav Bulka klarinety, Antonín Cír – basklarinet.

>> Odkaz na třetí koncert: bit.ly/HudbaJeLek_2 <<

Třetí koncert – 1. prosince 2020

  • smyčcový kvartet, harfa, flétna a klarinet, sólo pro housle a harfu s tanečním doprovodem členů souboru baletu

Tento koncert potěší jistě i milovníky baletu, protože nejprve nabídne Grand adagio z Glazunovova baletu Raymonda, který před několika lety byl i na repertoáru našeho baletního souboru. Následovat bude u nás ne tak často uváděná skladba francouzského impresionisty Maurice Ravela Introdukce a allegro pro harfu, smyčce, flétnu a klarinet, která mimo jiné zaujme svojí bohatou zvukovou barevností. Dále si budete moci poslechnout slavnou Meditaci instrumentální intermezzo z opery Thaïs francouzského skladatele romantismu Julese Masseneta, na kterou zatančí Lydia Baker a Mátyás Sántha. Jako poslední zazní Barcarola Jacquese Offenbacha. Jedná se o skladbu z třetího dějství posledního jevišního Offenbachova operního díla Hoffmannovy povídky. Hrají: Dana Suchanová – harfa, Martin Kos a Renata Klimešová – housle, Jaroslava Kaplanová – viola, Hana Vítková – violoncello, Marek Špelina – flétna, Jaroslav Bulka – klarinet. 

>> Odkaz na třetí koncert: bit.ly/HudbaJeLek_3 <<

Čtvrtý koncert – 8. prosince 2020

  • žesťový soubor orchestru opery

Žesťový soubor ve složení nepostradatelných členů operního orchestru DJKT, Jaroslava Suchana a Františka Bayera – trubky a Petra Mráze s Pavlem Čížkem – trombony, své umění při interpretaci tzv. staré hudby prokázal již několikrát, například při uvedení Monteverdiho opery Orfeo. Nyní si pro Vás připravil hudbu italského mistra Adriana Banchieriho, konkrétně skladby Fantasia prima a Fantasia secunda a následně první suitu z vrcholné anglické barokní opery The Fairy Queen Henryho Purcella, složenou z částí: Prelude, Rondeau, Jig, Hornpipe, Dance for the Fairies.

>> Odkaz na čtvrtý koncert: bit.ly/HudbaJeLek_4 <<

Pátý koncert – Vánoční speciál – 23. prosince 2020

Vánoční koncert v provedení souboru opery DJKT. Výběr z děl s vánoční tématikou od skladatelů 17. a 18. století. Duchovní skladba Sonata Natalis (Sonáta k narození) od Pavla Josefa Vejvanovského, Quem vidistis, pastores (Povězte nám pastýři, co jste viděli) od Františka Xavera Brixiho a pastorela od Jakuba Jana Ryby Rozmilý slavíčku. Zpívají: Jana Piorecká, Andrea Frídová. Hraje Orchestr opery DJKT (sóla na trubky František Bayer a Jaroslav Suchan). Videozáznam pořídila Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara ZČU v Plzni.

>> Odkaz na pátý koncert: bit.ly/HudbaJeLek_5