CS

Historie divadelnictví v Plzni

Německá divadelní představení v Plzni jsou doložena již koncem 18. stol., české divadlo se v Plzni hraje od r. 1818 (kočovné společnosti, ale většinou ochotnické pokusy). Hrálo se v rytířské síni tzv. německého domu na náměstí (Říhovic domě), ve velké síni radnice, v hostinci U zlatého orla, U arcivévody Ferdinanda a U bílé růže. Poněvadž tyto místnosti nestačily, chtěl purkmistr Kopecký upravit pro divadelní účely obecní dům "Stift" (mezi radnicí a chrámem sv. Bartoloměje). Počalo se s adaptací, ale brzy došli k závěru, že tyto prostory pro divadlo nestačí (1829 Stift zbourán). Vznikla myšlenka postavení nového divadla.

historie velke divadlo


Zvláštní divadelní budovu má Plzeň od r. 1832 (1830 měla Plzeň 9040 obyvatel). Byla postavena podle návrhů Lorenza Sachettiho na rohu nynější Riegrovy ulice a sadů Pětatřicátníků. Poprvé se tu hrálo 12. listopadu 1832, první české představení až 18. ledna 1835. Budova byla předána bezplatně k provozování právovárečnému měšťanstvu, od r. 1857 divadlo opět majetkem obce. V r. 1863 úpravy. Hned po vystavění nového divadla byly pronajaty ve vedlejším domě 2 místnosti na šatny, 1867 koupila obec celý dům pro potřeby divadla.

V r. 1890, kdy měla Plzeň 50221 obyvatel, už divadlo jejím potřebám nestačilo. 1894–1895 pojata do plánu stavba nového divadla. Povolení ke stavbě vydáno v lednu 1899, Velké divadlo bylo otevřeno v září 1902. Pro německou menšinu bylo vybudováno 1869 německé divadlo v Goethově ul. (Malé divadlo), v němž se hrálo až do roku 1965, kdy opereta a činohra přešla do Komorního divadla, vytvořeného ne příliš šťastnou adaptací kinosálu. Během pouhých 70 let si rozmach kulturního života v Plzni vyžádal postavení 3 divadel (1832, 1869, 1902). Od roku 1869 se v našem městě hraje repertoárové divadlo paralelně ve dvou divadelních budovách.

Velké divadlo bylo slavnostně otevřeno v září 1902. Komorní divadlo vzniklo v roce 1965 adaptací bývalého kina Univerzita, postaveného koncem 30. let. Částečným řešením provozních problémů divadla bylo posléze otevření provizorní přístavby v dubnu roku 1980, kde kromě zkušeben, baletního a sborového sálu vznikla také nová studiová scéna v Klubu.

Již koncem 90. let 20. stol. však muselo město intenzivně řešit otázku nezbytné rekonstrukce nevyhovujícího Komorního divadla a jeho přístavby. Brzy se jako efektivnější řešení začala prosazovat myšlenka postavení nové divadelní budovy.  Její realizaci schválilo zastupitelstvo města Plzně na svém jednání v březnu roku 2012. Provoz v novém divadle byl zahájen na začátku sezóny 2014/2015.

Historie plzeňského divadla v datech

1798, 1805, 1806, 1814 – zprávy o divadelních představeních v Plzni

1818 – první české divadelní představení
Hrálo se na různých místech: v rytířské síni tzv. Německého domu na náměstí, ve velké síni radnice nebo v některém hostinci (U zlatého orla, U arcivévody Ferdinanda, U bílé růže)

1832 – postavena první divadelní budova – městské resp. měšťanské divadlo (v nynější Riegrově ulici)

1863 – rozsáhlé úpravy městského divadla, 1867 zakoupen vedlejší dům a trvale přivtělen k divadlu; v následujících letech průběžné udržování a zdokonalování divadelní budovy, které však nemohlo odstranit hlavní nedostatky

1869 – postaveno německé divadlo 
(Malé divadlo) v Goethově ulici

1902 – postaveno nové městské divadlo (Velké divadlo)
26. března uzavřena stará divadelní budova představením Prodané nevěsty
27. září otevřeno nové divadlo představením Libuše

1965 – otevřeno Komorní divadlo, vzniklé adaptací kina Universita
4. prosince divadlo slavnostně otevřeno představením k 100. výročí stálého českého divadla v Plzni (J. K. Tyl: Tvrdohlavá žena

1966 – ukončen provoz Malého divadla 

1977 – zbouráno Malé divadlo 

1980 – otevřena provizorní přístavba Komorního divadla, 
zahájen provoz Divadla v klubu 

1981–1985 – rekonstrukce a přístavba Velkého divadla

2014 - otevření Nového divadla

 

 

 

 01_Macbeth_NsO_858x246.jpg

01_Macbeth_NsO_858x164.jpg