CS
čtvrtek, 01 únor 2018 11:47

Etuda – Skladba pouze pro cvičení techniky?

Etuda – Skladba pouze pro cvičení techniky? To je název pátého koncertního Matiné této sezóny. Skladby B. Martinů,  A. Dvořáka, N. Paganiniho, F. Liszta nebo zazní ve Foyer Vendelína Budila v neděli 4. února v 10.30 h v podání Dany Suchanové a Martina a Štěpána Kosových.

Dana Suchanová začala hrát na harfu v deseti letech pod vedením své matky, u níž pokračovala ve studiu i na Konzervatoři P. J. Vejvanovského v Kroměříži.
Od roku 1993 studovala na Hudební fakultě AMU ve třídě doc. Renaty Kodadové. Při studiích působila ve Filharmonii B. Martinů ve Zlíně a ve Státní opeře Praha, hostovala i v souboru České noneto.
Po absolutoriu přijala angažmá v orchestru opery DJKT v Plzni. Spolupracuje s řadou symfonických orchestrů, je stálou členkou Velkého orchestru paláce Žofín v Praze a Komorního orchestru Národního divadla. Věnuje se komorní i sólové hře, zúčastnila se koncertních vystoupení v Portugalsku, Německu a řadě dalších zemí. Od roku 2007 se soukromě věnuje pedagogické činnosti, založila harfové oddělení na ZUŠ v Plzni.

Martin Kos se hře na housle začal věnovat pod vedením svých rodičů, učitelů LŠU v Horní Bříze. Ve studiu pokračoval na Konzervatoři v Plzni u prof. Jindřišky Holotové a později na AMU v Praze u prof. Vladimíra Rejška. Působí jako koncertní mistr v Sukově komorním orchestru, v České komorní filharmonii a v operním orchestru DJKT v Plzni.

Štěpán Kos vystudoval Konzervatoř v Plzni a AMU v Praze u prof. Ivana Klánského. Je vyhledávaným komorním hráčem a sólistou Sukova komorního orchestru. Nahrál devět CD, hudební snímky pořídil i pro Českou televizi a Český rozhlas. Vystupuje nejen v České republice a v evropských zemích, ale též v Číně a Japonsku.