EN

Život je sen (2011)

Pedro Calderón de la Barca
 • Stage JK Tyl Theatre
 • Premiere Saturday, 30 April 2011
 • Age Category From 14 years
 • Translation:
  Vladimír Mikeš
  Direction and Editing:
  Juraj Deák
  Stage Design:
  Ivo Žídek
  Costume:
  Jana Hauskrechtová
  Music:
  Daniel Fikejz
  Script Editor:
  Marie Caltová
  Choreography:
  Karel Basák
  Assistant director:
  Martin Chmelař

Calderón de la Barca představuje  svým dramatem Život je sen stěžejní dílo španělského baroka nastolující základní otázku, zda je lidská vůle schopná zvítězit nad osudem. Hra, oplývající nevšední poetickou krásou, vypráví o nelehké životní pouti prince Segismunda, kterého vlastní otec, polský král Basilio, drží od dětství ve vězení, v nevědomosti o světě. Důvodem je strach z kruté věštby, podle níž má Segismundo zapříčinit smrt krále a sám nastolit krutovládu.  Extrémní životní zážitky, citové turbulence a silný vnitřní konflikt způsobují, že se hlavní hrdina pohybuje na pomezí reality a snu a jen těžko nachází smysl své vlastní existence. Vnitřní rovnováhu a své místo v křehké struktuře světa intenzivně hledají i ostatní postavy Calderónovy hry.