EN
Friday, 31 January 2020 11:44

Setkání s činohrou před premiérou

Setkání s členy činohry a jejich zajímavými hosty před premiérou inscenace Luigiho Piradnella Každý má svou pravdu se bude konat 6. února na Malé scéně v 18 hodin.

Součástí setkání bude také talkshow Martina Zahálky ml. s vzácnými hosty. Budou to PhDr. Miloš Ševčík, Ph.D. a Doc. PhDr. Přemysl Rosůlek. Ph.D., kteří pohovoří o pravdě ve více kontextech, nejen v kontextu Pirandellovy hry.

Diváci si budou moci také pohovořit s režisérem Mikolášem Tycem, dramaturgem Zdeňkem Janálem, šéfkou souboru činohry Apolenou Veldovou a herci Janou Kubátovou, Klárou Krejsovou a Vladimírem Pokorným. O hudební doprovod se postará Marek Mikulášek.

 

PhDr. Miloš Ševčík, Ph.D.

Miloš Ševčík se zabývá převážně kontinentální estetikou 20. a 21 století, zaměřuje se zejména na problematiku časovosti estetické události a jejího smyslového charakteru. Mezi jeho odborné zájmy však spadá i teorie komiky, zejména humoru. K jeho nejvýznamnějším publikacím náleží následující monografie: Bergsonova koncepce komické představivosti a smíchu (2008), Aisthesis. Problém estetické události v myšlení E. Levinase, J.-F. Lyotarda a G. Deleuze a F. Guattariho (2013), Patočkovy interpretace literatury (2014, společně s D. Blahutkovou.), Umění jako vyjádření smyslu. Filozofie umění Jana Patočky (2014). Je autorem několika desítek odborných studií publikovaných v časopisech a sbornících doma i v zahraničí. V roce 2018 se stal jedním z editorů mimořádného čísla Filosofického časopisu nazvaného Studie k teorii umění Henriho Focillona. Život forem v žitém světě. V současnosti působí na Katedře estetiky Filozofické fakulty Univerzity Karlovy a Katedře filozofie Fakulty filozofické Západočeské univerzity v Plzni. 

Doc. PhDr. Přemysl Rosůlek. Ph.D.

Přemysl Rosůlek se narodil v Plzni (1971), vystudoval obor politologie na Masarykově univerzitě v Brně a na Univerzitě Karlově v Praze. V současné době působí na Katedře politologie a mezinárodních vztahů Západočeské univerzity v Plzni. Zaměřuje se zejména na vybraná etická témata soudobé politické filozofie, zde zvláště na problematiku nacionalismu a separatismu a na vztahy mezi politikou a médii. V souvislosti se vztahem mezi politikou a sociálními sítěmi se mimo jiné věnuje charakteristice fake news a problematice jejich produkce, šíření, odhalování a obrany proti nim. Je autorem či spoluautorem řady odborných knižních a časopiseckých publikačních výstupů a absolventem několika stáží v zahraničí včetně studijního a badatelského pobytu na Nuffield College v Oxfordu. 

 

Akce je pro veřejnost zdarma.

 

 • J.K. Tyl Theatre in Pilsen

  Visitors, audience,

  Welcome to the website of the J.K. Tyl Theatre in Pilsen.

  The JK Tyl Theatre has four artistic companies that produce about 600 shows per year, offering drama, opera, operetta, musical and ballet. Titles from the repertory of leading world theatre stages are mixed with original new productions as well as Czech premieres of plays by foreign authors. The JK Tyl Theatre also continues to present opera, symphonic, operetta and musical concerts and develops the tradition of Sunday concert matinées.

  Apart from theatre productions, the J.K. Tyl Theatre offers other interesting events, exhibitions closely connected to the world of theatre. The J.K. Tyl Theatre is also registered on the cultural map of Europe as the site of the International Festival THEATRE with its first season dating back to 1993.

  We hope that there is plenty to choose from and that you will be happy to return again and again.

  We are looking forward to seeing you in our - your theatre.