EN

OHLASY| JAKUB JAN RYBA

„Vyvolat upřímný aplaus a volání bravo po světové premiéře původní české opery je krásný, ale nikoli běžný zážitek. Diváci plzeňského Divadla J. K. Tyla ho prožili na světové premiéře opery Jakub Jan Ryba v sobotu 14. října v hledišti Velkého divadla." Celou recenzi Radmily Hrdinové si přečtete zde.

„Světová premiéra Kubičkova Jakuba Jana Ryby pohladila přítomné plzeňské publikum po duši." Celou recenzy Olgy Janáčkové naleznete zde

Jakub Jan Ryba u publika uspěl

Divadlo J. K. Tyla v Plzni uvedlo ve světové premiéře operu současného skladatele Miroslava Kubičky Jakub Jan Ryba o osudech českého učitele, buditele a skladatele, autora slavné České mše vánoční. Hudebně dílo nastudoval dirigent Jiří Štrunc, režíroval šéf operního souboru Tomáš Pilař. V titulní roli exceloval tenorista plzeňského souboru Tomáš Kořínek. Inscenace je zdařilým ztvárněním tragického osudu významné osobnosti českého hudebního života na přelomu 18. a 19. století.
Děj opery vychází z hry dramatika Josefa Boučka Noc pastýřů, kterou Bouček zpracoval i do podoby filmového scénáře pro legendární film režiséra Františka Filipa. Autorem operního libreta je Jaroslav Gillar. Vychází věrně z literární i filmové předlohy, děj je vyjádřen jednotlivými obrazy z Rybova života. Ale její optimistický konec - úspěch České mše vánoční a smír hlavních protagonistů, se v opeře mění. Nový závěrečný obraz ztvárňuje pozdější vnitřní psychické trýzně Rybovy vyúsťující (ovšem až po dvaceti letech od premiéry mše) v sebevraždu. Opera tedy ztrácí onen symbolický oblouk Boučkova dramatu, které začíná smrtí Rybova dítěte a končí premiérou Rybovy mše oslavující právě narození děťátka, Božího syna a Spasitele. A vytrácí se i symbolika pastýře jako vůdce - duchovního ve víře a kantora Ryby v osvětě a vzdělání. Opera má ale jiné ambice - zobrazit Rybův život až k tragickému konci, a tak neznamená tento posun minus. Dílo působí dojmem činohry převedené do tónů. Středně náročné, v dialozích vedené, pěvecké party jsou úzce spjaty s prózou, inspirace Janáčkem je zřejmá. V díle je použito i mluvené slovo. Neoklasická hudba Miroslava Kubičky zaujme stylovou čistotou a průzračností, příjemně se poslouchá, nepostrádá výrazové zlomy. Najdeme v ní vhodně zakomponované názvuky na Rybovo dílo, je použita i jedna jeho konkrétní skladba. Celkově hudba vytváří k Rybovu tragickému příběhu odpovídající atmosféru. A tak sobotní premiéra vynesla tvůrcům zasloužený aplaus.
Tomáš Pilař inscenuje dílo na jednoduché scéně a v historizujících kostýmech Aleše Valáška. Využívá minimum kulis a rekvizit, jeviště s vyvýšeným středem je uzavřeno ze všech stran stěnami s panoramatickou siluetou Rožmitálu pod Třemšínem, kde Ryba působil a také složil svoji mši. Scéna, jež se proměňuje jen výměnou prvků charakterizujících prostředí (stříška kostelní věže, rámy obrazů na zámku atd.), má svoji atmosféru a souzní s typem Kubičkovy hudby. Vše dokresluje nasvícení a projekce. Jen neonový kříž ruší jinak vkusnou a nápaditou koncepci a celkově intimní atmosféru. Dirigent Jiří Štrunc vedl orchestr k preciznímu výkonu a vyvážené byly i výkony pěvců. Vynikající byl po všech stránkách Tomáš Kořínek. Jen výborně provedený zpěvní part je předpokladem ke kvalitnímu hereckému ztvárnění role, a to se u Tomáše Kořínka plně potvrdilo, navíc mu bylo velmi dobře rozumět. Jeho Jakub Jan Ryba je člověk bojující, milující i chybující, vždy však pravdivý v jednání i činu, dojemný ve svých životních peripetiích. Postava, s jejímiž vzlety a pády se můžete ztotožnit. Zemitost i trpkost čtenou mezi řádky dala jeho ženě Anně Petra Šimková Alvarez. Jako rožmitálský farář Zachar, Rybův kritik i obdivovatel, na sebe výrazně upozornil Jiří Kubík, kterému tento typ role i pěveckého partu zjevně vyhovuje. Jan Ondráček dal lidskou důstojnost kaplanu Františku Česanému, Rybovu příteli a podporovateli. Půvabná Zuzana Kopřivová jako Pavla, dcera správce zámku a tajná Rybova láska, je jistě příslibem pro budoucnost.
V dalších rolích vynikli Martin Štolba v roli radního Pokorného a Pavel Horáček jako starosta Václav Stránský. V menších rolích Jana Foff Tetourová, Jana Piorecká, Jevhen Šokalo či František Zahradníček. Jako školní komisař Stark se na jeviště vrátil Zbyněk Brabec a důstojnost vtiskl mluvené roli písaře Jaroslav Someš. V dětské roli prokázal své nepochybné divadelní i pěvecké vlohy Francisco Alvarez Nava. Sbory nastudoval Zdeněk Vimr. Výborně se své role zhostil dětský sbor i jeho dvě sólistky. Nová inscenace přináší zajímavé téma, upozorňuje na historii a souvislosti, na něž bychom neměli zapomínat. Díky svému pojetí dokáže diváky oslovit i podnítit, aby si o osudu Jakuba Jana Ryba zjistili více. A nabízí také hudební výlet, který nebývá na českých scénách právě obvyklý. Stojí za to jej podniknout.

Gabriela Špalková, MF DNES 19. 10. 2017

Světová premiéra opery o Rybovi diváky nadchla

Divadlo J. K. Tyla v Plzni uvedlo 14. října ve Velkém divadle ve světové premiéře operu Jakub Jan Ryba od žijícího skladatele Miroslava Kubičky. Zkušený pražský skladatel, který je autorem celé řady jiných kompozic, byl v Plzni při prvním provedení své první opery osobně přítomen. I když jeho hudba využívá všech moderních prostředků vyjadřování, je pro posluchače přístupná a ve smyslu vyznění všech sólových výstupů velice dobře napsaná.
Nastudování díla se s pečlivostí ujal a při premiéře představení řídil dirigent Jiří Štrunc. Kubička zhudebnil s pomocí libreta Jaroslava Gillara hru Josefa Boučka Noc pastýřů. Nesnažil se o ztvárnění Rybova životopisu. V lektorském úvodu k představení dramaturg opery Zbyněk Brabec připomněl, že po delší době, kdy zazněly v Plzni premiéry děl Jiřího Štěpánka, Zdeňka Lukáše nebo Jaroslava Krčka, je Plzeň opět hostem světové premiéry. Autorem velmi působivé scény a kostýmů je Aleš Valášek. Scéna, znázorňující panorama Rožmitálu, je zhotovena z topolového dřeva. Zaujmou světelné efekty designéra Antonína Pflegera a projekce padajícího sněhu Petra Hlouška. Pro tuto operu také vznikla na Slovensku speciálně vyrobená replika pastýřské trouby. Nutno dodat, že v průběhu opery zazní i několik citací Rybovy hudby. Režie se ujal šéf opery Tomáš Pilař. Na scéně je po většinu děje opravdu živo. Vynikajícímu výkonu Tomáše Kořínka (na snímku) při ztvárnění ústřední postavy Jakuba Ryby při premiéře sekundovali Petra Alvarez Šimková jako Rybova žena a další vynikající sólisté – Jiří Kubík jako farář, Jan Ondráček jako kaplan, František Zahradníček jako správce. Dále se na scéně objevují Jana Piorecká jako manželka správce a Zuzana Kopřivová jako jejich dcera. Suverénně se pohybující radní Pokorný (Martin Štolba) a jeho žena Pokorná (Ivana Šaková) na jevišti výborně spolupracují se starostou (Pavel Horáček).
Za zvláštní zmínku stojí s gustem podaná role vysloužilce vysloužil Šokalem, vysloužil nebo Ulovce Jevhenem Šokalem, s noblesou ztvárněná role komisaře Františka Xavera Starka Zbyňkem Brabcem. Ulovcovou partnerkou je Jana Foff Tetourová. V dětské roli exceloval při premiéře bezprostřední Francisco Alvarez Nava. Konečně písaře herecky ztvárnil Jaroslav Someš a pastýře s výše vzpomenutým pastýřským rohem Marek Pavlíček. Sbor opery posílený o Dětský pěvecký sbor při DJKT výborně připravil Zdeněk Vimr. V obsáhlém tištěném programu, jehož autorem je dramaturg Zbyněk Brabec, najdeme vedle životopisu autora a rozhovoru s ním zejména text předsedy Společnosti Jakuba Jana Ryby Huberta Hoyera vyvracející zažité mýty o Rybovi. Nechybí obsah opery, kompletní libreto nebo zamyšlení nad tématem opery. Ke slovům dramaturga Brabce o potřebě šířit se o kvalitách shlédnutého představení dál se mohu jen připojit.

Petr Novák, PLZEŇSKÝ DENÍK 30. 10. 2017

Co si o inscenaci myslíte Vy?

Viděli jste ji už? Napiště nám, Váš názor nás zajímá!