EN

uvodka_muzikal_šumař_1100x175_.jpg

MUZIKÁLOVÉ STUDIO DJKT

Výuka všech mimoškolních aktivit se ruší do odvolání.

CO JE MUZIKÁLOVÉ STUDIO DJKT?

Muzikálové studio DJKT se zaměřuje na systematické všestranné rozvíjení hereckých, pěveckých a pohybových dovedností žáků formou specializovaného muzikálového školení (základy pěvecké výuky, intonační a rytmický výcvik, pohybová průprava, základní jevištní příprava, dramatická cvičení apod.). Součástí hodin není výuka zpěvu, kterou musí každý student navštěvovat individuálně. Muzikálové studio nezakládá nárok na jakékoliv účinkování v DJKT, byt jeho členové jsou do našich inscenací obsazováni přednostně.

PRO KOHO JE URČENO?

Muzikálové studio je určeno pro všestranně múzicky nadané děti (herectví, zpěv, tanec) ve věku 7-13 let, které chtějí rozvíjet svůj talent pro muzikálové divadlo a absolvují talentové přijímací zkoušky. Každý rok bude přijato maximálně 20 dětí, rozdělených do dvou tříd podle věku.

KDY A JAK PROBÍHÁ VÝUKA?

V období 25. září 2019 — 25. června 2020 každou středu a čtvrtek vždy po dvou hodinách. Školní rok bude zakončen závěrečným vystoupením na Malé scéně DJKT.

JAK VYSOKÉ JE ŠKOLNÉ?

3000 Kč za jedno pololetí

JAK MOHU PŘIHLÁSIT SVÉ DÍTĚ?

Poslat na e-mail muzikalove.studio@djkt.eu přihlášku a přijít na talentové zkoušky 24. června od 15 hodin do Nového divadla. Na talentové zkoušky je třeba si připravit zadanou píseň (notový materiál bude zaslán po přihlášení), jednu lidovou píseň, básničku a jakýkoliv jednoduchý taneček. Zároveň je nutné přinést si taneční oblečení a obuv.

KDE ZJISTÍM DALŠÍ INFORMACE?

Na webových stránkách www.djkt.eu/muzikalove-studio-djkt nebo dotazem na e-mail muzikalove.studio@djkt.eu

LETÁK KE STAŽENÍ ZDE: