EN

Mucha Zdeněk

Po absolutoriu na brněnské JAMU působil až do roku 1987 v Divadle Vítězslava Nezvala v Karlových Varech. V Plzni se poprvé představil v témže roce jako Václav IV. v inscenaci Daňkovy hry „Vy jste Jan“. Od té doby vytvořil v DJKT téměř padesát rolí – postavy komediální, zemité až drsné, ironické i životem poučené a k moudrosti směřující.

Svůj somatotyp, temperament a bodrost Mucha často uplatnil v komediích či fraškách (např. soudce Isodoro v „Poprasku na laguně“, Emanuel Střela v „Jedenáctém přikázání“, výrazné role v hrách A. Procházky a R. Cooneyho); ztvárnil ale také pozoruhodné tragikomické role, v nichž přes směšnost, danou omezeností či přízemností postav, nalezl a s citem a hlubokým porozuměním rozpracoval jejich sympatické rysy (tak tomu bylo u Sancha ve „Zmoudření dona Quijota“, Podkolatova v „Ženitbě“ ad.). Jiným odstínem tragikomiky naplnil roli chlapsky citlivého a férového McMurphyho v dramatu „Kde kukačka hnízdo má“. Tento výkon považují mnozí pamětníci za brilantní.

Dalšími rolemi jsou velké dramatické postavy s osudem plným zvratů, které stojí před těžkými rozhodnutími. Mezi ně patří především Shakespearův Othello a bravurní Tomáš Beckett ve stejnojmenné Anouilhově hře. Zdeněk Mucha, jakkoli se v těchto postavách dotýkal idejí jako čest, důstojnost člověka, víra, vnitřní pravdivost i věrnost, zůstal neokázalý a poctivě hledající. Podobného charakteru, i když jiného stylu, jsou role dr. Rellinga v „Divoké kachně“ a bankéře Zanottiho v „Masce a tváři“. Právě mistrný „zúčastněný odstup“ vybavuje postavy Zdeňka Muchy lidskostí, přijatelností i zvláštní silou a umožňuje mu vyjádřit paradoxnost, nelehkost i krásu lidského bytí.

Zdeněk Mucha spolupracoval s filmem i televizí a působí v Českém rozhlase.

V současné době jej můžeme vidět na jevišti Velkého divadla ve hře Tři sestry, Don Juan, nebo Vila Verdi.