EN

Kubík Jiří

Jiří Kubík vystudoval konzervatoř v Ostravě u profesorky Z. Divákové a Janáčkovu akademii múzických umění u profesorky J. Hladíkové. Již v době studií zpíval v olomoucké opeře (Jake v Gershwinově opeře Porgy a Bess, Lescaut v Massenetově Manon). První angažmá nastoupil v Opavě, odkud přešel do Ostravy. Kromě českého repertoáru byl pověřován i významnými rolemi v repertoáru světovém (Valentin v Gounodově Faustovi, Alberich ve Wagnerově Zlatu Rýna, Verdiho Rigoletto, Renato v Maškarním plesu aj.).V Národním divadle hostoval od roku 1986 (Čajkovského Evžen Oněgin, Rossiniho Figaro v Lazebníku sevillském, Dvořákův Bohuš v Jakobínovi, Martinů Theseus v Ariadně, Purcellův Aeneas aj.). Začátkem sezony 1991/1992 se zde stal členem sólistického souboru. Nastudoval Smetanova Radovana v Libuši, Dvořákova Adolfa v Jakobínovi, Mozartova Almavivu ve Figarově svatbě, Pucciniho Marcella v Bohémě, Leoncavallova Silvia a Prolog v Komediantech, roli zvířete (Ph. Glass – Kráska a zvíře, 2003) v režii bratří Formanů a Michonetta v Cileově Adrianě Lecouvreur (2004) aj. Věnuje se i koncertní činnosti, zvláště s ostravskou Janáčkovou filharmonií a Symfonickým orchestrem hl. města Prahy FOK. Pedagogicky působí na Pražské konzervatoři. Pravidelně spolupracuje s plzeňskou operou, kde v poslední době zaujal svým výkonem v titulní roli v opeře M. Kubičky Jakub Jan Ryba. Jeho poslední rolí na plzeňské scéně je Kníže v opeře Šelma sedlák.