EN

Divá Bára (2014)

Milan Uhde, Miloš Štědroň, Leoš Kuba

Media

Jistě téměř každý zná alespoň filmovou podobu muzikálu Balada pro banditu Milana Uhdeho a Miloše Štědroně. Oba autoři pak napsali ještě další muzikály: Nana, Červený a černý, Chameleon (Fouché), inspirované francouzskou literaturou či francouzskými dějinami. V roce 2012 sáhli - společně s dalším hudebním skladatelem Leošem Kubou - po námětu z literatury české a vytvořili původní romantický muzikál Divá Bára podle povídky Boženy Němcové. Libretista Milan Uhde se inspiroval i tragickými osudy samotné autorky, kterou celoživotně provázela netolerance, strach a nepochopení. Výsledkem je velké drama, v němž Bára bojuje za právo na svobodnou existenci a na štěstí - pro sebe i pro druhé. Miloš Štědroň, který spolu s Leošem Kubou vytvořil hudební stránku díla, je autorem desítek filmových a scénických hudeb a jednou z našich nejvyhledávanějších osobností v tomto oboru. Díky dlouholeté spolupráci s divadelními soubory, zvláště s Divadlem na provázku, se mu podařilo najít jednu z možných cest k soudobému tvaru hudebního divadla. Uplatňuje metody koláže či montáže a lze jej považovat za tvůrce, který na poli hudebního divadla pokračuje v janáčkovské tradici práce s lidovými nápěvy a emotivní intonací běžné mluvy a který dokáže spojit ve svém díle hudbu lidovou se současným soundem.

První představení 17. září 2014, premiéra 8. listopadu 2014 v Novém divadle.