EN

Bolero – Carmina burana (2013)

Maurice Ravel; Carl Orff
 • Stage JK Tyl Theatre
 • Premiere Saturday, 08 June 2013
 • Age Category From 14 years
 • Conducted by:
  Jiří Štrunc
  Direction and Choreography:
  Zdeněk Prokeš
  Stage Design:
  Vladimír Soukenka
  Costume:
  Josef Jelínek
  Script Editor:
  Zbyněk Brabec
  Choirmaster:
  Zdeněk Vimr
  2nd Conductor:
  Jiří Petrdlík
  Assistant Choreographer:
  Jiří Pokorný
  Assistant director:
  Dominik Beneš
  Musical preparation:
  Ivana Janečková,
  Martin Marek,
  Jiří Pešek,
  Hana Zemenová
  Stage manager:
  Petra Tolašová
  Prompter:
  Josef Ulrych

Nejdříve orchestr a balet interpretují dvě kompozice francouzského skladatele Maurice Ravela – La Valse a Bolero. Slavné Bolero, které poprvé zaznělo v roce 1928 v Paříži, napsal na přání ruské tanečnice Idy Rubinsteinové. Balet nemá žádný děj, nicméně uchvacuje celé generace choreografů, kteří vytvářejí svá osobitá pojetí. Ravelova kompozice je mistrovsky vystavěna, je charakteristická pregnantním rytmem, jenž prostupuje v neměnném tvaru celou skladbu, jejíž gradace je dána především v instrumentaci a dynamice. Carmina burana bavorského skladatele Carla Orffa patří k nejhranějším skladbám 20. století. Je první částí triptychu scénických kantát nazvaného Trionfi. Orff použil německé, francouzské a latinské texty z konce 13. století od anonymních autorů, líčící stížnosti na zkaženosti světa, zkázu dobrých mravů, smutnou i veselou podobu lásky. Carmina burana se uvádí jak na koncertních pódiích, tak na divadelních jevištích. Na inscenaci se podílí společně operní a baletní soubor.

Premiéra 8. června 2013 ve Velkém divadle.