CS

Dotazník ke zlepšení služeb DJKT

Vážení diváci, vážení předplatitelé,

protože stále pracujeme na zlepšování našich služeb a záleží nám na Vašem názoru, chceme Vás požádat o vyplnění krátkého dotazníku zatržením vybrané možnosti.
Neplatný vstup

Neplatný vstup

Neplatný vstup

Neplatný vstup

Neplatný vstup

Neplatný vstup

Neplatný vstup

Neplatný vstup

Neplatný vstup

Neplatný vstup

Neplatný vstup

Neplatný vstup

Neplatný vstup

Neplatný vstup

Neplatný vstup

Neplatný vstup

Neplatný vstup

Veškeré osobní údaje budou použity pouze pro interní potřeby DJKT a v žádném případě nebudou předávány třetím stranám. Děkujeme za Váš čas! Vaše DJKT
Neplatný vstup

Muzikál_858x246.jpg