CS
čtvrtek, 01 říjen 2020 14:06

Dortel: debata s publikem po představení

Předpokládáme, že činoherní novinka Dortel - Jak se vaří národ, je inscenací, která žádného diváka nenechá chladným. Dotýká se celé řady společenských témat. Věříme, že tak otevírá i množství otázek, které mohou vést k další diskusi či polemice. Nenecháme Vás v tom však samotné! Po vybraných reprízách Dortelu Vám proto nabízíme možnost diskutovat společně – napříč hledištěm a jevištěm. Jako inscenátoři jsme na Vaše názory upřímně zvědaví!

Témata naší inscenace Dortel jsou dnes četně probíraná nejen v mediálním prostoru, ale například také v poloanonymních diskusích na sociálních sítích. Zejména tam dnes a denně bují obecná lidská potřeba komentovat aktuální společenské dění. Jistě, člověk je tvor společenský a politický. Často v těchto diskusích ovšem čteme také názory na to, co všechno je „normální“ a co ne. A občas se nestačíme divit… Je pravděpodobné, že naše inscenace Dortel může také vybízet k různým diskusím. Jsme však přesvědčeni, že plodnější a smysluplnější debata je ta osobní! A proto jsme se rozhodli po vybraných reprízách Dortelu uskutečnit debatní setkání publika se zástupci tvůrčího týmu inscenace. Přímý dialog je totiž nezastupitelný. Budete mít prostor pro dotazy, které budeme moci ihned zodpovědět, i pro vyjádření vašich dojmů z představení.

A každou debatu, moderovanou dramaturgem inscenace Zdeňkem Janálem, si ještě trochu ozvláštníme! Vždy k ní totiž přizveme ještě speciálního hosta z řad těch, kteří mají k inscenovaným tématům blízko přímo odborně, a sice politology, sociology, znalce mediálního prostoru, hudební kritiky atp.

První debata se uskuteční po repríze Dortelu v úterý 6. října na Malé scéně. Kromě zástupců hereckého obsazení s Vámi tentokrát budou diskutovat režisér inscenace Adam Skala a odborný asistent Západočeské univerzity v Plzni PhDr. Jiří Zákravský, PhD., politolog a znalec problematiky současného českého nacionalismu.

Těšíme se na Vás! A také na to, že snad společně rozvineme plodnou diskusi…

 

Jiří Zákravský, politolog

Jiří Zákravský (* 1987) působí jako odborný asistent na Katedře politologie a mezinárodních vztahů FF ZČU v Plzni a primárně se zabývá nacionalismem a propojením politiky a sportu či sportovní diplomacií. Těmto tématům se věnuje zejména v prostředí Baskicka (Kopaná jako nástroj nacionalistické politiky v Baskicku), nevyhýbá se však ani badatelskému putování mimo tento region (Sport a mezinárodní vztahy. Sportovní diplomacie jako součást zahraniční politiky, Všichni jsme na tebe tak hrdí). Další oblastí jeho odborného zájmu je problematika politických stran v západní Evropě. Napsal knihu Baskové v ofsajdu a podílel se na knize Politika nejmenších evropských států. Spolupracoval také s PR oddělením FC Victorie Plzeň.