CS
středa, 29 duben 2020 09:01

Dnes slavíme Mezinárodní den tance s baletem

Již tradičně patří 29. duben všem tanečníkům, choreografům, divadelníkům a příznivcům tanečního umění! Velkolepé oslavy, u kterých samozřejmě nesmíme chybět, probíhají i letos, ačkoli se museli poprvé v historii přesunout do on-line prostředí. Protože nemůžeme být s Vámi, přinášíme Vám alespoň malý dárek v podobě videa, které vzniklo právě pro tuto slavnostní příležitost!

Takto významný den, kdy oslavujeme všechny formy a projevy tance, nabízí příležitost ke krátkému ohlédnutí a zamyšlení. Tradici Mezinárodního dne tance založil taneční výbor Mezinárodního divadelního institutu (International Theatre Institut) v 80. letech dvacátého století. Jeho cílem vždy byla nejen oslava tance, jakožto krásného uměleckého projevu, ale především zdůraznění jeho poslání, jeho významu pro společnost. 29. duben byl zvolen coby připomínka francouzského choreografa a tanečníka Jeana-Georgese Noverrea (1727-1810), který se v tento den narodil. Ze všech skvělých osobností taneční historie nebyl Noverre zvolen náhodně. Je považován za velkého kreativce a inovátora, který prosazoval odlišné pojetí tance a ve svém oboru choreografie přispěl k zásadnímu průlomu. Především přišel s novým pojetím jevištní prezentace tance. Zdůrazňoval dějovou linku tanečního vystoupení, příběh, který je tanec schopen odvyprávět. Dalo by se říct, že tím vlastně na půdě předrevoluční Francie položil základy tance jakožto skutečného dramatického žánru, baletu v takové podobě, v jaké jej známe dnes.

Z toho důvodu může být Noverre s trochou nadsázky považován také za prvního propagátora poselství Mezinárodního dne tance, které vyzdvihuje význam příběhu pro taneční žánr. Právě schopnost tance vyjadřoval děj, myšlenku, emoci svým vlastním jazykem, z něj činí univerzální prostředek komunikace. Jeho jedinečnost spočívá v tom, že nepotřebuje překlad, je mezinárodní. A tím spojuje, sdružuje a propojuje. Tím tanec odstraňuje všechny politické, etnické, náboženské i jiné kulturní rozdíly. Takové je tedy základní sdělení Mezinárodního dne tance, které platí i v dnešní době, kdy nás od sebe mnohdy dělí velké vzdálenosti, jako více než podstatné.

Právě dnes si také uvědomujeme význam našeho baletu a jeho práce. „Plzeňský baletní soubor je svojí krásnou dlouholetou historii neopomenutelným bodem na mapě českého baletu. Baletní dramaturgii posledních let se podařilo přinést tituly, které představují novum nejen na plzeňské scéně, ale jsou dokonce českým či  světovým premiérovým provedením,” uvádí šéf baletu Jiří Pokorný. “Soubor patří se svými čtyřmi baletními premiérami v sezóně, baletními ateliéry a spolupořádáním Mezinárodních baletních soutěží mezi nejproduktivnější v republice. Velkou motivací jsou pro nás také úspěchy tanečníků. Zmiňme například nominace na Ceny Thálie, ocenění Uměleckými cenami města Plzně nebo soutěžní přehlídku BALET 2019, kde jsme s baletem Zkrocení zlé ženy dosáhli na cenu za nejlepší baletní inscenaci roku,” doplňuje Pokorný a dodává, že “soubor je dnes mezinárodní vlastně i svým složením a také tím, že spolupracuje s pedagogy,  choreografy a asistenty ze zahraničí.”  

V předchozích letech byl soubor baletu DJKT vždy součástí hlavního programu Mezinárodního dne tance v Praze i v Plzni. Zapojili jsme se například do celorepublikových Flashmobů, připravili jsme taneční workshopy, předvedli jsme Vám vystoupení na netradičních místech, uspořádali jsme setkání s osobnostmi našeho souboru nebo jsme Vás pozvali na tréninky baletu. To vše budeme muset letos oželet. Zapojujeme se však do on-line programu, který dnes můžete sledovat z domova. S choreografií Richarda Ševčíka, kterou Vám právě teď přinášíme prostřednictvím videa, a která bude také součástí live streamu ze Střeleckého ostrova v Praze v rámci bloku Gala baletních souborů od 18.00. Na hudbu Zacka Hemseyho ji zatančí spolu s Michalem Lennerem. Program akce naleznete na webu a na Facebookové události Art4People. 

Závěrem připojujeme poselství Jiřího Pokorného a přejeme Vám krsáný svátek tance. "Dnes je opět velký Mezinárodní den tance a je dobře, že si ho v ten den připomínáme. Ještě lepší ovšem je, že jeho smysl máme každý den v sobě a utváříme si uměním naše bytí. Život jsou změny, právě v této době. Změny jsou pohyby a pohyby nás dennodenně formují. Pohyby a cesty v našich myšlenkách jsou propojeny s vesmírem, a stejně tak i my, když svým tělem vyjadřujeme tyto pochody. Pro každý snáš taneční pohyb, který fyzicky zpracováváme do detailů, je hlavním impulsem naše vnitřní osobnost. Není třeba využívat verbálních možností, přesto dokážeme spojovat empaticky myšlenky, vyprávět děj, přenášet pocity skrze hudbu ve vztahu člověka k člověku anebo klást otázky. Čím zářivější otázka, tím jasněji se nám bude všem dostávat postupně odpověď. Čím otevřenější je průchod našeho tanečního a duchovního pojetí k divákovi, tím více se mu budou otvírat jeho vlastní možnosti. Vše je v neustálé přítomnosti s námi a vše co nás čeká, je šťastná víra mít možnost svobodné tvorby skrze naše krásné taneční umění."

Média