Divadlo J. K. Tyla v Plzni

Virtuální prohlídka

Budova Velkého divadla byla postavená v roce 1902 a patří mezi významné nemovité kulturní památky města. Jejím projektantem byl architekt Antonín Balšánek (mj. autor Obecního domu v Praze), autorem opony je jeden z nejvýznamnějších českých malířů z přelomu 19. a 20. století Augustin Němejc. Secesní divadlo patří mezi významné nemovité kulturní památky města. Kapacita jeho sálu je 444 míst.

Budova Velkého divadla, řazená mezi kulturní památky první kategorie, ovšem není pouze krásným pomníkem minulosti, kdy se na jeho prknech vystřídalo mnoho divadelních legend. Je živoucím kulturním centrem města i celého Plzeňského kraje.

Inscenace a další aktivity divadla

Divadlo J. K. Tyla tvoří čtyři umělecké soubory, které produkují zhruba 500 činoherních, operních, operetních, muzikálových a baletních představení ročně. Tituly tvořící páteř repertoáru světových divadelních scén jsou střídány původními novinkami a českými premiérami her zahraničních autorů. Kromě toho pokračuje Divadlo J. K. Tyla také v uvádění operních, symfonických, operetních i muzikálových koncertů a dále rozvíjí tradici nedělních koncertních matiné.

O úspěšné tradici Divadla J. K. Tyla vypovídá i v rámci České republiky rekordní počet jeho abonentů - je jich deset tisíc, což je více, než má Národní divadlo v Praze. Přes čtyřicet abonentních skupin umožňuje nejen výběr podle dnů v týdnu, které předplatitelům nejvíc vyhovují, ale i podle jejich individuálních preferencí. Zvláštní nabídka je připravená pro věkově a sociálně vyhraněné skupiny abonentů v podobě finančně výrazně zvýhodněného předplatného pro studenty, seniory a rodiče s dětmi. Abonmá nabízí setkání s živými díly minulosti i se žhavými novinkami.

Kromě samotných divadelních inscenací nabízí Divadlo J. K. Tyla další zajímavé akce, např. letní prohlídky budovy Velkého divadla, ale také výstavy úzce spjaté s divadelním světem. Do kulturní mapy Evropy se DJKT zapsalo jako dějiště každoročního Mezinárodního festivalu Divadlo, jehož první ročník se uskutečnil v r. 1993.

Kulturní sezónu 2014