CS
pondělí, 07 říjen 2019 11:18

Divadlem ke svobodě

Jedinečný komponovaný večer k 30. výročí 17. listopadu 1989, který naváže na celodenní plzeňskou vzpomínkovou akci Cesta svobody. Oslavte tento významný moment v českých dějinách společně se zástupci všech čtyř souborů našeho divadla.

Divadlo obvykle bylo a je úzce provázané s celospolečenským a politickým děním té které doby. Divadelní umělci jsou zvyklí reagovat na podněty zvnějšku, vyslovovat se v krizových obdobích. Rovněž při událostech v listopadu 1989 divadlo sehrálo významnou úlohu. Proto má smysl se při 30. výročí sametové revoluce sejít opět jak jinak než v divadle a divadelní cestu ke svobodě si zde připomenout.

Jak také vypadalo divadlo před rokem 1989 a po něm? Specifika divadelní tvorby v období socialismu a normalizace si přiblížíme mimo jiné formou ukázek z her, které v daném období plzeňské divadlo uvádělo. V kontrastu k nim nebudou chybět ukázky pozdějšího či také aktuálního repertoáru.

 

Vstupenky v prodeji od 7. října v pokladně předprodeje za 30 Kč.

Oficiální zprávy týkající se současných událostí v Plzni najdete na stránce aktuální zprávy z Plzně.