středa, 14 únor 2018 11:06

Divadelní umění z pohledu plzeňských divadelníků

Takto vypadá přednáškový sál plný nadšených posluchačů Univerzity Třetího věku Západočeské univerzity, kde pravidelně přednášejí i umělci z DJKT.

Na fotografii je dramaturg souboru muzikálu Mgr. Pavel Bár, Ph.D. během přednášky o historii operety. Během přednáškového cyklu nazvaného Divadelní umění z pohledu plzeňských divadelníků zasvětí studenty do historie i současnosti světového a českého divadla také šéf opery MgA. Tomáš Pilař, šéf baletu Jiří Pokorný a dramaturg činohry Mgr. et MgA. Vladimír Čepek.  

Cílem přednášek zařazených v oboru „Plzeňské divadelní umění“ je představit posluchačům cyklus téměř samostatných přednášek dotýkajících se historických milníků vývoje světového i českého divadla, včetně významných českých i světových osobností spjatých s divadelním uměním.

Posluchači se naučí používat základní pojmy z oblasti divadelního umění. Na základě teoretických přednášek významných osobností ze současné divadelní praxe posluchači budou schopni analyzovat a porovnat různá divadelní představení.      

 

 

 Billy_Elliot_858x246.jpg