CS

Kajetán - Dětský sbor opery DJKT

U zrodu dětského sboru Kajetán stál v roce 2014 Zdeněk Vimr, někdejší sbormistr operního sboru DJKT a Anna-Marie Lahodová, která sbor vede i v současné době. Spolu s ní v Kajetánu působí sbormistryně Zuzana Kuncová a hlasová poradkyně Adéla Skočilová.

Hlavní myšlenkou sboru je vést děti k lásce k hudbě a divadlu. Přátelská a rodinná atmosféra se v Kajetánu snoubí s pečlivou a profesionální prací sbormistrů i dětí. Ty se učí nejen základům pěvecké a sborové techniky, ale rozvíjejí se i po stránce estetické a sociální.

Sbor vystupuje především v operních inscenacích DJKT, v současné době je to opera J. Jiráska Broučci a Carmen G. Bizeta. V minulosti se Kajetán účastnil např. oper Jakub Jan Ryba (M. Kubička), Kocour v botách (J. Teml), Sedlák Kavalír (P. Mascagni) a Komedianti (R. Leoncavallo) či oratoria Jana z Arku na hranici (A. Honegger). Každoročně se sbor účastní velkolepé akce v lochotínském amfiteátru Noc s operou (Carmina burana, Nabucco, Turandot).

Kromě dětských partů operních děl zpívá Kajetán i klasický sborový repertoár, se kterým vystupuje na řadě koncertů i soutěží.

Součástí sboru jsou i jeho 2 přípravná oddělení – Malý Kajetán (děti cca 8 – 11 let) a Kajetánek (děti cca 5 – 8 let), do kterých každoročně přijímáme nové členy v rámci předem vypsaných konkurzů. Veškeré informace o sboru najdete na našich webových stránkách či sociálních sítích.

www.kajetandjkt.eu

Anna-Marie Lahodová +420 736 774 703