středa, 30 leden 2019 08:25

Děti z Bavorska navštívily Zahradu divů

Čtyři sta studentů z bavorských škol navštívilo Nové divadlo. Inscenace muzikálu Zdeňka Merty a Stanislava Moši Zahrada divů se u studentů setkala s obrovským úspěchem.

Před představením si děti při prohlídce prohlédly i zákulisí Nového divadla. Návštěva představení Divadla J. K. Tyla a návštěva Plzně je součástí výuky českého jazyka na německých školách v příhraničí. Na některých školách je veden jako nepovinný předmět, ovšem na Knabenschule v talentových třídách ve Waldsassenu dokonce jako povinný. Po samotném představení si proto žáci procházejí i historické centrum Plzně, seznamují se s jejími památkami a zajímavostmi. Ještě před Vánocemi měli studenti s autorem muzikálu, Zdeňkem Mertou, ve Furth im Waldu velmi úspěšný workshop s názvem ´Jak se dělá muzikál´, který se setkal s velkým ohlasem. Seznámili se s muzikálem, na nějž se chystali, ale dozvěděli i zajímavosti z hudební oblasti.