DE

O souboru opery

 

Vážení a milí přátelé opery,
dovolte mi, abych vás s nadcházející sezónou opět pozdravil jménem svým i celého operního souboru. Než vám představím vše, co jsme si pro vás připravili, dovolte mi krátké zamyšlení nad sezónou minulou.

Nechci zde nijak podrobně analyzovat složitou situaci, ve které jsme se ocitli, o tom již bylo mnoho řečeno. Rád bych poukázal spíše na to pozitivní, co se nám i v rámci epidemiologických opatření podařilo uskutečnit.
Předně jsme pro vás pilně studovali nový repertoár, který vám s potěšením představíme již během září v tzv. týdnu odložených premiér. V první řadě je to Straussova slavná opereta Netopýr, kterou jsme připravili v nové výpravné inscenaci pod režijním vedením Martina Otavy. Dále je to brilantní Rossiniho opera Italka v Alžíru, která se na plzeňském jevišti objevila téměř po půl století od posledního uvedení, a která klade na zpěváky opravdu mimořádné nároky. Totéž lze říci i o vrcholném Janáčkově operním díle Věc Makropulos, jež jsme v minulé sezóně také nastudovali a v květnu pořídili alespoň záznam polokoncertní verze. Plnohodnotnou scénickou premiéru jsme naplánovali na polovinu října tohoto roku. Věnovali jsme také pozornost scénickému provedení oblíbené České mše vánoční Jana Jakuba Ryby. "Rybovku" máme v plánu uvádět každý rok v předvánočním a vánočním čase. Věřím, že se to stane milou tradicí, která zpříjemní a zpestří vánoční čas mnohým z vás a vašich blízkých. A konečně jsme se také podíleli na četných nahrávkách komorních koncertů či scénické hudby, kterou například uslyšíte v nejnovějších inscenacích činoherního souboru. Hlubokým zážitkem pro mě osobně byl koncert sboru opery, kterým přispěl k slavnostnímu znovuotevření katedrály sv. Bartoloměje počátkem června.

A na co se můžete těšit v nadcházející sezóně? Především je to dlouho očekávaná premiéra vynikající opery Alceste, jejímž autorem je jeden z největších operních skladatelů vůbec - Christoph Willibald Gluck. Režie se ujme náš milý host a můj předchůdce Tomáš Ondřej Pilař, hudební nastudování povede jeden z nejvýznamnějších světových odborníků na Gluckovu hudbu, renomovaný německý dirigent Michael Hofstetter. Premiéra je naplánována na leden 2023.
Následovat bude koncertní provedení vrcholného Haydnova oratoria Stvoření. Haydnova hudba na plzeňském jevišti zazněla naposledy před více než čtyřiceti lety, a tak je nejvyšší čas se k ní opět vrátit. Soubor opery tak navazuje na oratorní a kantátové projekty z let minulých - mnozí z vás si jistě pamatujete Orffovu kantátu Carmina Burana nebo Honeggerovo  velkolepé scénické oratorium Jana z Arku. Osobně se na dubnové uvedení Haydnova Stvoření velmi těším, Haydn patří totiž k mým nejoblíbenějším skladatelům a jeho oratorní tvorbu považuji za jeden z absolutních vrcholů klasické hudby.

A na závěr sezóny jsme si opět pro vás připravili světovou premiéru opery psané přímo pro naše divadlo a soubor. Tentokrát to bude opera Quo vadis, kterou pro nás komponuje renomovaná skladatelka Sylvie Bodorová. Ta spolu s Martinem Otavou vytvořila i libreto volně podle historických událostí, jak je mimo jiné zpracovává i stejnojmenný román polského spisovatele Henryka Sienkiewicze. A na úplný závěr sezóny, jak pevně věřím, se opět po vynucené odmlce vrátíme do amfiteátru na Lochotíně s Verdiho Macbethem, kterého jsme již dvakrát museli, ač velmi neradi, odložit. 
Sezóna bude obohacena o tolik oblíbená komorní Matiné ve foyer Velkého divadla i o další projekty, z nichž bych rád zmínil dva následující. V první řadě je to slavnostní zahájení sezóny, které se nese v duchu celonárodní připomínky svatoludmilského jubilea. Nikdo menší než sám Antonín Dvořák zkomponoval velkolepé oratorium na libreto Jaroslava Vrchlického, jehož provedením náš soubor přispívá k celonárodním oslavám. Zároveň tímto unikátním koncertem, na němž vystoupí kolem dvě stě účinkujících, zahajujeme sezónu. 
Počátkem listopadu 2021 uvedeme v katedrále sv. Bartoloměje a následně i ve Velkém divadle Mozartovo Requiem, čímž položíme základ k pravidelným dušičkovým koncertům ve spolupráci s plzeňskou diecézí. 

Těšíme se i na naše nejmladší diváky, pro které máme v repertoáru oblíbenou inscenaci Papageno v kouzelném lese na Malé scéně. A samozřejmě nabízíme široké portfolio stávajícího repertoáru od barokní opery Korunovace Poppey přes populární Prodanou nevěstu nebo Carmen až po několik posledních představení půvabné soudobé opery Broučci. 

Milí přátelé a naši věrní diváci, nemusím snad dodávat, že se na vás všechny opravdu neobyčejně těšíme a věřím, že máte z čeho vybírat. Na shledanou v divadle!

S úctou váš,

Jiří Petrdlík

Historie souboru opery