DE
Freitag, 31 Januar 2020 11:44

Setkání s činohrou před premiérou

Setkání s členy činohry a jejich zajímavými hosty před premiérou inscenace Luigiho Piradnella Každý má svou pravdu se bude konat 6. února na Malé scéně v 18 hodin.

Součástí setkání bude také talkshow Martina Zahálky ml. s vzácnými hosty. Budou to PhDr. Miloš Ševčík, Ph.D. a Doc. PhDr. Přemysl Rosůlek. Ph.D., kteří pohovoří o pravdě ve více kontextech, nejen v kontextu Pirandellovy hry.

Diváci si budou moci také pohovořit s režisérem Mikolášem Tycem, dramaturgem Zdeňkem Janálem, šéfkou souboru činohry Apolenou Veldovou a herci Janou Kubátovou, Klárou Krejsovou a Vladimírem Pokorným. O hudební doprovod se postará Marek Mikulášek.

 

PhDr. Miloš Ševčík, Ph.D.

Miloš Ševčík se zabývá převážně kontinentální estetikou 20. a 21 století, zaměřuje se zejména na problematiku časovosti estetické události a jejího smyslového charakteru. Mezi jeho odborné zájmy však spadá i teorie komiky, zejména humoru. K jeho nejvýznamnějším publikacím náleží následující monografie: Bergsonova koncepce komické představivosti a smíchu (2008), Aisthesis. Problém estetické události v myšlení E. Levinase, J.-F. Lyotarda a G. Deleuze a F. Guattariho (2013), Patočkovy interpretace literatury (2014, společně s D. Blahutkovou.), Umění jako vyjádření smyslu. Filozofie umění Jana Patočky (2014). Je autorem několika desítek odborných studií publikovaných v časopisech a sbornících doma i v zahraničí. V roce 2018 se stal jedním z editorů mimořádného čísla Filosofického časopisu nazvaného Studie k teorii umění Henriho Focillona. Život forem v žitém světě. V současnosti působí na Katedře estetiky Filozofické fakulty Univerzity Karlovy a Katedře filozofie Fakulty filozofické Západočeské univerzity v Plzni. 

Doc. PhDr. Přemysl Rosůlek. Ph.D.

Přemysl Rosůlek se narodil v Plzni (1971), vystudoval obor politologie na Masarykově univerzitě v Brně a na Univerzitě Karlově v Praze. V současné době působí na Katedře politologie a mezinárodních vztahů Západočeské univerzity v Plzni. Zaměřuje se zejména na vybraná etická témata soudobé politické filozofie, zde zvláště na problematiku nacionalismu a separatismu a na vztahy mezi politikou a médii. V souvislosti se vztahem mezi politikou a sociálními sítěmi se mimo jiné věnuje charakteristice fake news a problematice jejich produkce, šíření, odhalování a obrany proti nim. Je autorem či spoluautorem řady odborných knižních a časopiseckých publikačních výstupů a absolventem několika stáží v zahraničí včetně studijního a badatelského pobytu na Nuffield College v Oxfordu. 

 

Akce je pro veřejnost zdarma.

 

 • J. K. Tyl Theater in Pilsen

  Sehr geehrte Zuschauer,

  herzlich willkommen auf den Seiten des J. K. Tyl Theaters in Pilsen.

  Das J. K. Tyl Theater besteht aus vier künstlerischen Ensembles, die jährlich ca. 600 Vorstellungen in den Sparten Schauspiel, Oper, Musical und Ballett produzieren. Titeln aus den Repertoires der internationalen Theaterbühnen wechseln sich mit absoluten Neuheiten ab und tschechischen Premieren von Stücken ausländischer Autoren. Daneben setzt das J. K. Tyl Theater auch die Aufführung von Opern, Symphonien, Operetten und Musical-Konzerten fort und baut die Tradition seiner sonntäglichen Konzertmatinee aus.

  Neben den einzelnen Theaterinszenierungen bietet das J. K. Tyl Theater weitere interessante Veranstaltungen, z. B. Ausstellungen, die eng mit der Theaterwelt verbunden sind. In die Kulturlandkarte Europas hat sich das J. K. Tyl Theater als Veranstaltungsort des jährlichen Internationalen Theater-festivals eingeschrieben, welches 1993 erstmals stattfand.

  Wir hoffen, dass Sie in unserem breitgefächerten Repertoire etwas Entsprechendes finden und wiederkommen werden.

  Wir freuen uns auf ein Wiedersehen mit Ihnen in unserem – Ihrem Theater.