DE

Orfeus v podsvětí („Orpheus in der Unterwelt“), Hector Crémieux – Jacques Offenbach, 2007

Hector Crémieux – Jacques Offenbach

Jednou z nejznámějších operet vůbec, která se dodnes vrací na světová jeviště, je bezpochyby Orfeus v podsvětí „otce operety“, skladatele Jacquese Offenbacha. Kdo by neznal nejslavnější světový kankán pocházející právě z tohoto díla! „Orfeus“ patří k pravým klenotům tohoto žánru. Libretisté Meilhac a Halévy sice vyšli ze známého mýtu o houslistovi Orfeovi, který sestoupí do podsvětí, aby získal zpět svou ženu Eurydiku, ale zároveň napsali vtipnou aktuální satiru na současnost. Když se na scéně objevili olympští bohové ve starořeckých kostýmech, všem bylo jasné, že se nejedná o nikoho jiného, než o současné Pařížany v čele s císařem. Orfeus v podsvětí (1858) není první operetou – tou je Offenbachova aktovka Dva slepci (1855) - ale primát si drží jako první opereta celovečerní. O jeho kvalitách svědčí nejen častá uvádění, ale i to, že dodnes dokáže provokovat a bavit publikum doslova na celém světě…

Autor fotografií: Pavel Křivánek | © DJKT