DDD

Od září 2019 bude pod záštitou činoherního souboru otevřena Divadelní dramatická dílna - DDD, která doplní stávající umělecké aktivity pro děti a mládež. Výuka bude probíhat od října do konce školního roku, 2x v týdnu. Skupiny budou rozděleny podle věku - 7 až 12 let a 13 až 20 let. Dětem se budou věnovat lektoři z řad činoherního souboru - Andrea Mohylová, Klára Krejsová, Marek Mikulášek a další hosté, kteří rozšíří výuku o zajímavé aktivity. 

Cena za pololetí je 2 500 Kč.

 

Zájemci o účast na talentových zkouškách se mohou hlásit na e-mailu ddd-djkt.eu a s sebou si připraví:

1. kategorie – děti 7 - 12 let Připraví si zpaměti pohádku nebo básničku, na místě dostanou děti ještě jiné úkoly ( např. pohybová etuda, četba textu, rytmus apod.).

2. kategorie – mládež 13 - 20 let – si připraví zpaměti text dle své vlastní volby ( obsah i forma jsou libovolné). I zde se uchazeči setkají s dalšími zadáními od našich lektorů.

Na konkurz je nutné přinést 2 kopie svých vybraných textů a CVIČEBNÍ ÚBOR.

Talentové prozkoušení proběhne dne 6. září 2019 13:00 - 19:00 hod v Novém divadle.

ddd-djkt@djkt.eu

 

DDD_logo_02.jpg