PROGRAM

Konkurz – Muzikál DJKT

Členka souboru muzikálu DJKT – sólo s povinností sboru

Pěvecký obor výrazný soprán

Konkurz se koná ve dvou kolech:

  1. Uchazečky doloží požadované materiály přes formulář
  2. Vybrané uchazečky budou přizvány k předzpívání a tanečnímu kolu v dohodnutém termínu v budově Nového divadla, Palackého náměstí 30, 301 00 Plzeň

Podmínky a požadavky:

  • Hledáme pouze všestranně talentované muzikálové interpretky (herectví, tanec, zpěv)
  • Uchazečky vyplní formulář, kde uvedou základní údaje a přiloží umělecký životopis s vloženou fotografií a požadovaná videa do neděle 25. září 2022
  • Uchazečky si pro 1. kolo připraví dvě muzikálové písně - max. 300 MB (jedna pomalá, jedna rychlá, z nich alespoň jedna v českém jazyce) a jejich videonahrávky přiloží ke své přihlášce
  • 2. kolo bude zahrnovat taneční část a předzpívání (notové materiály budou postupujícím uchazečkám zaslány), uchazečky berou svojí účastí na vědomí, že 2. kolo konkurzu může být zaznamenáváno

Pokud se Vám formulář nepodaří odeslat, zašlete prosím informace na e-mail: muzikal@djkt.eu.

Prosíme o vyplnění všech povinných polí (označených *), bez splnění této podmínky není možné formulář odeslat.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo přihlášené ke konkurzu nepřizvat.

Přihlašovací formulář

Osobní údaje
Povinná příloha

- soubor pojmenujte: prijmeni_pisen_01 (např.: Pink_pisen_01)

- soubor pojmenujte: prijmeni_pisen_02 (např.: Pink_pisen_02)

GDPR

Partneři divadla