CS

uvodka opera R 1100x175

Česká mše vánoční

Jakub Jan Ryba

Česká mše vánoční Jakuba Jana Ryby se stala neodmyslitelnou součástí českých Vánoc. Slyšíme ji v každém kostele, v koncertních síních, známe ji zpaměti, milujeme její čistou prostotu. Vznikla v roce 1796, a přestože její autor napsal množství vokálních i instrumentálních skladeb, tato skladba mu zajistila nesmrtelnost. 

  • scéna Velké divadlo
  • premiéra 18. 12. 2020
  • věkové zařazení Bez věkového omezení

Opera DJKT uvede Rybovu Českou mši vánoční poprvé ve scénické podobě, doplněné ještě dalšími dobovými skladbami. Účinkovat budou sólisté opery, sbor i početný dětský sbor. Uvedení by mělo být základem nové tradice každoročního uvádění tohoto díla v době vánočních svátků.