CS

Cabaret Ragtime (2011)

S. Joplin, R. Wainwright, O. Havelka, G. Santaolalla, Y. Tiersen a.j.

Nahlédnĕte do nitra jednoho varietního souboru a prozkoumejte reálný svĕt jeho tanečníků. Sledujte je až na jeviště iluzí. Iluze vytvořená pro diváky je pro protagonisty tvrdou realitou. Nĕkterá reálná situace je naopak skličující iluzí. Zažijte prolínání tĕchto dvou poloh při napínavé Ragtime – Show. Není iluzí bez reality.

Cabaret Ragtime (2011)
Autor fotografií: Marta Kolafová | © DJKT

 

 01_Macbeth_NsO_858x246.jpg

01_Macbeth_NsO_858x164.jpg