CS

Bolero – Carmina burana (2013)

Maurice Ravel; Carl Orff

Nejdříve orchestr a balet interpretují dvě kompozice francouzského skladatele Maurice Ravela – La Valse a Bolero. Slavné Bolero, které poprvé zaznělo v roce 1928 v Paříži, napsal na přání ruské tanečnice Idy Rubinsteinové. Balet nemá žádný děj, nicméně uchvacuje celé generace choreografů, kteří vytvářejí svá osobitá pojetí. Ravelova kompozice je mistrovsky vystavěna, je charakteristická pregnantním rytmem, jenž prostupuje v neměnném tvaru celou skladbu, jejíž gradace je dána především v instrumentaci a dynamice. Carmina burana bavorského skladatele Carla Orffa patří k nejhranějším skladbám 20. století. Je první částí triptychu scénických kantát nazvaného Trionfi. Orff použil německé, francouzské a latinské texty z konce 13. století od anonymních autorů, líčící stížnosti na zkaženosti světa, zkázu dobrých mravů, smutnou i veselou podobu lásky. Carmina burana se uvádí jak na koncertních pódiích, tak na divadelních jevištích. Na inscenaci se podílí společně operní a baletní soubor.

Premiéra 8. června 2013 ve Velkém divadle.

Bolero – Carmina burana (2013)
Autor fotografií: Pavel Křivánek | © DJKT

 

 01_Macbeth_NsO_858x246.jpg

01_Macbeth_NsO_858x164.jpg