CS

uvodka cinohra 1100x175 past

Antigona

Sofokles

Síla Sofokla, dramatika antického Řecka, spočívá v moudrosti postoje k životu, dramatické sevřenosti a v básnickém jazyce. Na rozdíl od jiných velikánů své doby nejsou hybatelem děje bohové, ale člověk. Námět čerpal Sofokles z legend o bájném městě Théby.

út, 18. 8.19:00
so, 29. 8.19:00
pá, 18. 9.19:00
ne, 20. 9.16:00

Antigona, dcera krále Oidipa, se vzepře nelidskému zákonu, který vydal autoritářský vládce Théb. Pro lásku k životu, který je pro ni nepřijatelný bez morálních hodnot, je připravena k oběti nejvyšší. Její postoj má sílu probouzet lidi ze zaběhnutých stereotypů, zaujímat stanovisko a v důsledku toho měnit řád věcí. Sofoklova tragédie je o odpovědnosti jedince za morální hodnoty společnosti, ve které žijeme.

 

Představení uvádíme bez přestávky.

V inscenaci se používají tabákové výrobky.

Antigona
Autor fotografií: Klára Žitňanská a Irena Štěrbová | © DJKT