CS

uvodka cinohra 1100x175 past

Antigona

Sofokles

Síla Sofokla, dramatika antického Řecka, spočívá v moudrosti postoje k životu, dramatické sevřenosti a v básnickém jazyce. Na rozdíl od jiných velikánů této doby nejsou hybatelem děje bohové, ale člověk. Námět čerpal Sofokles z legend o bájném městě Théby.

Antigona, dcera krále Oidipa, se vzepře nelidskému zákonu, který vydal autoritářský vládce Théb. Pro lásku k životu, který je pro ni nepřijatelný bez morálních hodnot, je připravena k oběti nejvyšší. Její postoj má sílu probouzet lidi ze zaběhnutých stereotypů, zaujímat stanovisko a v důsledku toho měnit řád věcí. Sofoklova tragédie je o odpovědnosti jedince za morální hodnoty společnosti, ve které žijeme.

 

Představení uvádíme bez přestávky.

V inscenaci se používají tabákové výrobky.

Antigona
Autor fotografií: Klára Žitňanská a Irena Štěrbová | © DJKT

 

 01_Macbeth_NsO_858x246.jpg

01_Macbeth_NsO_858x164.jpg