CS

uvodka opera R 1100x175

Alceste

Christoph Willibald Gluck

Gluck patří v dějinách opery k jejím prvním reformátorům, neboť se snažil, po celé řadě zcela dobově napsaných děl, v několika tzv. reformních operách vytvořit díla zbavená šablonovitého děje, konvenčního zhudebnění a prázdných s dějem nesouvisejících árií, které měly především demonstrovat pěvecké umění jejich představitelů.

  • scéna Velké divadlo
  • premiéra 24. 4. 2021
  • věkové zařazení Bez věkového omezení

První reformní Gluckovou operou, kterou vytvořil ve spolupráci s libretistou Ranierimde‘ Calzabigi (a také pod vlivem baletního reformátora Noverra), je Orfeus a Eurydika z roku 1762. Jejich Alcesta vznikla o pět let později a pokračuje v tomto směru, v němž v úzkém sepětí došlo ke spojení libreta a hudby. Děj opery vychází z antické pověsti o Alkéstis, manželce krále Adméta, která šla místo něj dobrovolně na smrt. Héraklés ji odchází dopodsvětí osvobodit, což pohne boha Apollóna k jejímu propuštění. Operu uvedeme v italském originále s českými a německými titulky.