PROGRAM

Konkurzy do muzikálového studia

DATUM KONKURZU: červen 2023 (bude upřesněno)

DATUM SPUŠTĚNÍ PŘIHLÁŠEK: bude upřesněno zde na webu

POŽADAVKY KE KONKURZU:

zaslat před konkurzem

  • taneční etuda – 1 minuta (posuzuje se výběr tématu, provedení, cit pro rytmus a vnímání hudby)

- natočit video, zaslat prostřednictvím www.uschovna.cz na e-mail: muzikalove.studio@djkt.eu

na místě

  • lidová píseň – a cappella (čistá intonace, rytmus)
  • umělá, nejlépe popová či muzikálová píseň (zpaměti, preferujeme v češtině, hodnotí se i výrazové prostředky)
  • báseň (správná artikulace), monolog či zdramatizovaný úryvek z knihy (osobité pojetí)

PRŮBĚH KONKURZU:

  • společná taneční část – nácvik krátké choreografie
  • individuální část – demonstrace připravených požadavků

PŘIHLÁŠKA KE KONKURZU:

1) Vyplňte elektronickou přihlášku – formulář níže

2) Nahrajte přílohy 

3) Odešlete. Obdržíte potvrzovací e-mail. 

S SEBOU (UCHAZEČ):

Tréninkový úbor, taneční obuv, pití, svačinu a dobrou náladu :)

S SEBOU (ZÁKONNÝ ZÁSTUPCE):    

1. Souhlas se zpracováním osobních údajů (GDPR) – ke stažení níže

2. Čestné prohlášení (zdravotní způsobilost dítěte) – ke stažení níže

Tyto dokumenty vyplní i podepíše zákonný zástupce dítěte a donese je v den konání konkurzu. Pokud dokumenty nebudou předloženy, dítě nemůže být připuštěno ke konkurzu.

3. Potvrzení od foniatra  (vyplňuje foniatr)

>> Podrobnosti o MUZIKÁLOVÉM STUDIU <<

Elektronická přihláška do muzikálového studia

Prosíme o vyplnění všech povinných polí (označených *), bez splnění této podmínky není možné formulář odeslat. Děkujeme za projevený zájem a přejeme krásný den!

Informace o uchazeči:
Osobní údaje zákonného zástupce

Beru na vědomí, že na konkurz je nutné přinést s sebou vyplněné, vytisknuté a podepsané dokumenty – Souhlas se zpracováním osobních údajů a Potvrzení o zdravotní způsobilosti, které jsou nedílnou součástí přihlášky. Dokumenty jsou ke stažení výše - nad tímto formulářem.

1) povinná příloha

- hudební podklad pro zpěv, soubor ve formátu mp3 pojmenujte: "jméno uchazeče-hudební podklad" (např.: Jonáš Novák-hudební podklad-1)

2) nepovinná příloha

- hudební podklad pro zpěv, soubor ve formátu mp3 pojmenujte: "jméno uchazeče-hudební podklad" (např.: Jonáš Novák-hudební podklad)

3) nepovinná příloha

- nahrajte aktuální fotografii

GDPR

Partneři divadla