PROGRAMME

Dalibor

Bedřich Smetana
today
26
27
28
29
30
31
april
1
2
3
4
5
6
7
Opera

7. 4. 2023 19:00–22:00
Velké divadlo

Bedřich Smetana

Dalibor

Oblíbená Smetanova opera Dalibor vznikla po Braniborech v Čechách a Prodané nevěstě. Autoři líčí v idealizované podobě příběh z historických kronik o rytíři Daliboru z Kozojed, který byl nespravedlivě odsouzen a uvězněn ve věži na Pražském hradě, později po něm nazývané Daliborka.

Za Daliborem se do vězení dostane v chlapeckém převlečení jeho žalobkyně Milada z Ploškovic, která, pohnuta jeho mužnou obhajobou před králem Vladislavem, se rozhodla odsouzeného rytíře zachránit. Daliborův chystaný útěk je ovšem prozrazen a rytíř umírá pod mečem velitele královské hradní stráže Budivoje, když krátce před tím zemře v boji za jeho osvobození i milovaná Milada.

Smetanův Dalibor patří k nejvýznamnějším českým operám a pravidelně se vrací do repertoáru každé české operní scény.

scene Velké divadlo
opening night 22. 10. 2022
length of performance 180 min
recommended age bez věkového omezení

Creators

Musical arrangement:
Jiří Štrunc
Conductors:
Jiří Štrunc / Jiří Petrdlík
Assistant Conductor:
Václav Dlask
Directed by:
Martin Otava
Stage Design:
Daniel Dvořák
Costume:
Dana Haklová
Fight choreography:
Karel Basák
Light Design:
Antonín Pfleger
Script Editor:
Zbyněk Brabec
Choirmaster:
Jakub Zicha
Assistant director:
Michal Lieberzeit
Musical preparation:
Maxim Averkiev, Martin Marek
Prompter:
Viktorie Šimůnková
Stage manager:
Petra Kuldová Tolašová

Prersons and actors

Vladislav, král český:
Jiří Kubík / Martin Bárta
Dalibor, rytíř:
Richard Samek / Jakub Pustina
Budivoj, velitel hradní stráže:
Jakub Hliněnský / Daniel Kfelíř
Beneš, žalářník:
Jiří Sulženko / Jevhen Šokalo
Vítek:
Michal Bragagnolo / Tomáš Kořínek
Milada, sestra purkrabí ploskovického:
Ivana Veberová / Kateřina Hebelková
Jitka, selské děvče na statcích Daliborových:
Radka Sehnoutková / Lucie Silkenová
Soudce:
Miro Bartoš / Dalibor Tolaš
Sbor opery DJKT, Orchestr opery DJKT

Reviews

„Je to Dalibor Smetanův a i přes drobné výhrady si inscenace a její tvůrci zaslouží plný respekt a uznání za tuto interpretaci Smetanova díla. Premiérové publikum jej vyjádřilo dlouhotrvajícím aplausem. […] Plzeňské divadlo inscenuje Dalibora znovu po šestnácti letech, což je v každém případě záslužný počin. A o to záslužnější, že Plzeňští nechtějí zůstat jen u něj, ale plánují provedení všech Smetanových oper v roce 2024.“ more

Gabriela Špalková, OPERAPLUS.CZ, 26. října 2022

A tak jest Dalibor Smetanův heslem naším, k hudebnímu dramatu cestu ukazuje

„Operní soubor může ke Smetanově interpretačně náročnému dílu přistoupit jen tehdy, má-li k dispozici představitele Dalibora a Milady. Plzeň má štěstí, že se v tamějším operním souboru mnoha rolemi mladodramatického oboru vyprofilovala Ivana Veberová. Jejich počet by jí dnes mohla závidět nejedna sopranistka..." more

Marta Ulrychová, KLASIKAPLUS.CZ, 25. října 2022

Partners